Bilforhandlere

Husk at tjekke bilens servicehistorik inden salg

Det kan have store konsekvenser og købet kan annulleres, hvis man ikke oplyser om bilens servicehistorik ved salg. 

Portrait of a young male mechanic checking the condition of a lifted car

AutoBranchen Danmark har løbende medlemssager, hvor bilforhandleren har solgt en brugt bil og krydset af på slutsedlens felt, der omhandler service, at bilen har overholdt alle service, hvor det så efterfølgende kan konstateres, at det ikke er tilfældet. 

I artiklen her vil vi gennemgå, hvornår en bils service ikke er overholdt, i hvilke tilfælde det kan genoprettes, samt hvilke konsekvenser det har, hvis man har begået fejl. 

“I AutoBranchen Danmark råder vi til, at man sikrer sig, at de oplysninger om bilens service, som kunden modtager – både i bilannoncer og på slutsedler – er retvisende. Har kunden modtaget forkerte oplysninger om bilens servicehistorik, er det en oplysningsmangel, der betyder, at kunden får mangelsbeføjelser efter købeloven. Kompensation, genopretning eller ophævelse er de mest sædvanlige måder at løse mangelsager på. Det er derfor vigtigt, hvis man køber en bil ind, der skal videresælges, at man får efterkontrolleret, at serviceintervallerne er overholdt, og at bilen er serviceret efter fabrikantens forskrifter,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist i AutoBranchen Danmark.  

Hvornår er service så ikke overholdt? 

En bils almindelige service er ikke overholdt, hvis fabrikantens intervaller er overskredet, eller der ikke er serviceret efter fabrikantens forskrifter. Den er ligeledes overskredet, hvis bilen ikke har fået serviceret efter fabrikantens rustgaranti-intervaller.  

Hvis bilen ikke har fået overholdt service efter fabrikantens forskrifter, så frafalder nyvognsgarantien også. Det er derfor særlig vigtigt, at man får undersøgt, at intervaller og service efter forskrift er overholdt på disse biler, da det særligt i disse tilfælde vil være en væsentlig mangel, at bilen ikke har fabriksgaranti, hvis man har solgt bilen med den oplysning.  

Genopretning 

Det er muligt at få genoprettet, at service er overholdt, eller at der stadig er fabriksgaranti eller rustgaranti på bilen, hvis der har været en overskridelse eller der ikke er sket service efter forskrifterne. Det er fabrikanten eller en autoriseret forhandler, der foretager vurderingen af, om service eller garantien kan genoprettes.  

Man skal derfor rette kontakt til en af dem for at få en skriftlig dokumentation på, at service er genoprettet.  

“Det er vores erfaring, at man ofte kan få service eller garanti genoprettet, hvis der har været en mindre overskridelse af intervallet eller service ikke er foretaget efter forskrifterne. Er der gået længere tid eller er der flere elementer, der ikke er blevet serviceret efter forskrifterne, vil det være svært at få genopretning,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev.  

I forhold til garantier kan man i nogle tilfælde lave en indeståelse, hvor man over for kunden forpligter sig til at påtage sig den garanti, som kunden var blevet oplyst, der var.  

Hvad er konsekvensen? 

Hvis service og garanti ikke er overholdt, selvom det modsatte fremgik af slutsedlen, så er det en mangel efter købeloven, og kunden får mangelsbeføjelser. Hvad disse er, afhænger af de konkrete omstændigheder. I de mest vidtgående tilfælde får kunden ret til at ophæve købet. I andre tilfælde kan en genopretning eller indeståelse være tilstrækkeligt eller der kan blive tale om en økonomisk kompensation.  

Hvor stor kompensationen skal være, afhænger ligeledes af de konkrete omstændigheder, fx om bilen stadig har fabriksgaranti. Hvis både garantier og service ikke er overholdt, skal kompensationen være højere, da kunden skal kompenseres for hver enkelt mangel. 

Hvis du har en sag, er du meget velkommen til at kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling for at få en konkret vurdering af din sag.  

Kontakt

Juridisk hotline