Både autolakerere og forhandlere med mekanikere ansat kan opleve at få en henvendelse fra henholdsvis Industriens Pension og Pension Danmark. Henvendelsen går ud på, at pensionsselskabet beder virksomheden om at indberette eventuelle medarbejdere ansat på enten Vognmaleroverenskomsten, HK- overenskomsten eller på Metaloverenskomsten. Disse medarbejdere er som bekendt berettiget til pension, og de ovennævnte henvendelser fra pensionsselskaberne er deres måde at sikre, at indbetalingen også sker.

Industriens Pension efterspørger mekanikere, og Pension Danmark efterspørger autolakererne, og såfremt virksomheden har tiltrådt HK overenskomsten, efterspørger de også funktionærer, der udfører HK opgaver.

Har du som autolakerer ikke mekanikere ansat, skal du til Industriens Pension 0-indberette som svar på deres henvendelse. Har du som forhandler ikke autolakerere ansat, skal du 0-indberette til Pension Danmark som svar på deres henvendelse.

Vi opfordrer til, at I får besvaret pensionsselskabernes henvendelser, da manglende svar eller indberetning bliver anset som et brud på overenskomsten. Et brud på overenskomsten medfører, at virksomheden skal betale en bod – og det selvom virksomheden ikke har medarbejdere ansat på den pågældende overenskomst.

Har I nogle spørgsmål til indberetningen kan I ringe til det pågældende pensionsselskab, og ellers er I altid være velkommen til at kontakte ABAF.