Persondata

Husk indberetning af uafhentede feriepenge

Overenskomsten med Dansk Metal.

Medlemmer af AutoBranchens ArbejdsgiverForening, der er omfattet af overenskomsten med Dansk Metal, skal senest d. 19. november 2019 indberette og indbetale uafhentede feriepenge for optjeningsåret 2017 til Arbejdsmarkedets Feriefond. Der skal foretages indberetning til fonden også selv om virksomheden skal betale 0 kr.

Pligten til at indberette og indbetale vedrører feriepenge optjent i 2017. Selv om medlemmerne har lov til at beholde feriepengene i virksomheden, fordi AutoBranchens ArbejdsgiverForening i henhold til overenskomsten garanterer for disse, vedrører denne ret kun feriepenge optjent i 2018 og 2019, men derimod ikke feriepenge optjent i 2017, da disse er forældede.

Beløbene, som skal indberettes og indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond, er:

•  de feriepenge, som virksomhedens timelønnede ikke har fået udbetalt for ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019,

  • de feriepenge, som virksomhedens fratrådte funktionærer ikke har fået udbetalt for ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019, og
  • værdien af løn for virksomhedens nuværende funktionærer for de ubrugte feriedage.
  • værdien af løn for virksomhedens nuværende funktionærer for de ubrugte feriedage.

Virksomheden skal indberette til Arbejdsmarkedets Feriefond, selvom der ikke er noget at indbetale. I så fald skal der indberettes 0 kr.

Overenskomsten med Malerforbundet i Danmark.

For autolakerernes vedkommende er det aftalt i overenskomstens § 5 stk. 7, at uafhentede feriepenge tilfalder Malerforbundets Feriefond. Det betyder, at arbejdsgivere under denne overenskomst, senest d. 15. november 2019 skal indbetale uafhentet feriepenge for optjeningsåret 2017 til Malerforbundets Feriekasse på kontonummer: 5323-0324849 med angivelse af navn, cpr-nummer og restferiedage på de medarbejdere, der ikke har hævet deres feriepenge.

Virksomheder, der afregner uhævede feriepenge, skal fremsende revisorerklæring til feriefonden. Hvis beløbet er så lille, at det ikke er hensigtsmæssigt at få en revisorerklæring, kan der fremsendes anden betryggende dokumentation der viser, at alle uafhentede feriepenge er afregnet til feriekassen. F.eks. i form af lønregnskab, eller ferieregnskab. Jf. § 43, stk. 3 i ferieloven.

For de af jer, som indbetaler feriegodtgørelse direkte til Malerforbundets Feriefond, vil Malerforbundet stå for at indberette og indbetale de uafhentede feriepenge til Malerforbundets Feriefond.