Bilforhandlere

Husk varsling ved ferielukket i julen 

Ferieloven indeholder i § 10 en særlig regel om ferielukning. Hvis din virksomhed holder ferielukket i forbindelse med jul og nytår, skal du som arbejdsgiver huske at gemme (og varsle) en del af medarbejdernes ferie til disse lukkedage. 

Husk at gemme feriedage og varsle, at I holder ferielukket 

“Som altid er der en række indeklemte arbejdsdage i forbindelse med jul og nytår, hvor mange virksomheder gerne vil holde lukket. I år falder juleaften på en lørdag. Det betyder, at der i hvert fald er fire hverdage mellem jul og nytår. Antallet af arbejdsdage afhænger blandt andet af overenskomster, ansættelseskontrakter, personalepolitikker og den slags,” siger William Vegenfeldt, jurist i AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF.  

“Holder jeres virksomhed lukket i forbindelse med jul og nytår i 2022, skal du som arbejdsgiver huske at gemme en del af de feriedage, som dine medarbejdere løbende har optjent siden 1. september, så de kan afholde feriedagene i den periode,” fortsætter han.  

Reglen er, at ferielukning i forbindelse med jul og nytår skal varsles med én måneds varsel, inden ferien påbegyndes – så det skal derfor ske senest til november. 

Arbejdsgiverbetalt frihed 

“Du kan som arbejdsgiver kræve, at medarbejderne holder ferie under ferielukningen, uanset om medarbejderne har optjent nok betalt ferie til ferielukningen, men du har som arbejdsgiver pligt til så vidt muligt at reservere medarbejdernes ferie til ferielukningen,” siger William Vegenfeldt. 

Hvis man som arbejdsgiver ikke sørger for at reservere medarbejdernes optjente feriedage til ferielukningen, skal der betales løn til medarbejderen under ferielukningen. Det betyder, at du som arbejdsgiver kan være nødt til at sige nej til, at medarbejderen kan holde ferie forud for ferielukningen, hvis det betyder, at medarbejderen ikke har nok ferie tilbage til at dække de ferielukkede dage i forbindelse med jul og nytår. 

Er der tvivl om, hvad en medarbejders dagløn udgør, fastslår ferieloven, at lønnen under ferielukningen skal beregnes på baggrund af medarbejderens sædvanlige løn fire uger før ferielukningen. Hvis jeres medarbejdere er omfattet af en overenskomst, kan der i overenskomsten være aftalt en anden beregningsmetode. 

Løntræk eller ferie på forskud 

Hvis medarbejderen ikke har optjent nok betalt ferie, fordi medarbejderen er tiltrådt sin stilling i løbet af ferieåret, kan arbejdsgiveren trække medarbejderen i løn under ferien med 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag. Hvis medarbejderen er blevet trukket i løn, har medarbejderen ret til efterbetaling, efterhånden som ferien optjenes. 

I stedet for at trække en medarbejder, der ikke har haft mulighed for at optjene nok ferie, i løn, kan der også aftales ferie på forskud efter ferielovens § 7. Hvis der aftales forskudsferie, vil medarbejderens feriesaldo gå i minus, og medarbejderen vil skulle have sin sædvanlige løn på ferietidspunktet. For en medarbejder med feriegodtgørelse opgøres den sædvanlige løn som et gennemsnit over de sidste fire uger før ferien. 

Kontakt William Vegenfeldt på telefon 33 74 63 05 eller mail wve@danskerhverv.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende ferieafholdelse mellem jul og nytår. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper