Arbejdsgiver

Hvis medarbejderen bliver syg i forbindelse med ferie

Bliver din medarbejder syg inden ferien begynder, er medarbejderen ikke forpligtet til at begynde sin ferie. Men hvad gælder, hvis medarbejderen bliver syg under sin ferie? Det kan du læse mere om her. 

”Vi er lige gået ind i sommerperioden og medarbejderne skal formentlig på en eller anden form for ferie. Derfor er det relevant at se på reglerne, for det hænder jo, at medarbejdere bliver syge før eller under ferien,” siger Louise Flyger, advokat og sekretariatschef i AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF. 

Når medarbejderen bliver syg før ferien? 

Hvis en medarbejder bliver syg, før ferien begynder, har medarbejderen en feriehindring. Det betyder, at ferien ikke holdes som aftalt, medmindre medarbejderen selv ønsker det trods sygdommen. Med andre ord har medarbejderen ret til at holde ferien på et andet tidspunkt (erstatningsferie).  

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. 

Når medarbejderen bliver syg under ferien?  

”Hvis medarbejderen bliver syg, efter at ferien er begyndt, kan medarbejderen have ret til erstatningsferie. Dog er der nogle betingelser, som skal være opfyldt,” siger Louise Flyger og lister tre betingelser op: 

  • Der er først ret til erstatningsferie fra den 6. sygedag under ferie. De første fem sygedage optjent i hvert ferieår betragtes som karensdage og er altså medarbejderens risiko.

  • Medarbejderen skal overholde virksomhedens regler om anmeldelse af sygdom, herunder at der skal ske sygemelding på 1. sygedag. Hvis medarbejderen fx først sygemelder sig på 3. sygedag, tæller de første to sygedage som udgangspunkt ikke med. Kun i helt særlige situationer, hvor medarbejderen ikke har været i stand til at sygemelde sig, kan man se bort fra kravet om sygemelding på 1. sygedag.

  • En erstatningsferie kræver lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Medarbejderen skal selv betale lægeerklæringen, og er der tale om sygdom over flere sygdomsperioder og i flere ferieperioder, skal der være lægelig dokumentation for hver enkel sygdomsperiode. Lægeerklæringen kan udstedes som en friattest. 

Hvordan opgøres karensdagene, hvis medarbejderen er syg over flere ferieperioder? 

Karensdagene løber over hele ferieafholdelsesperioden, og det betyder, at dagene ikke skal ligge i sammenhæng. 

Eksempel: En medarbejder holder to ugers vinterferie, hvor medarbejderen er syg i tre dage. Medarbejderen sygemelder sig og dokumenterer sygdommen, som han skal. Så holder han tre ugers sommerferie, hvor han bliver syg i fem dage. De tre dages sygdom under vinterferien tæller med i karensperioden, så medarbejderen har krav på erstatningsferie fra og med 3. sygedag under sommerferien. I alt har medarbejderen krav på tre erstatningsferiedage. Hvis medarbejderen ikke havde sygemeldt sig under vinterferien, ville de tre dage ikke tælle med, og alle fem sygedage under sommerferien ville være karensdage. 

”Vær dog opmærksom på hvis medarbejderen fratræder eller tiltræder i løbet af ferieåret og derfor ikke optjener ret til 25 dages betalt ferie det pågældende ferieår. I de tilfælde skal der foretages en forholdsmæssig beregning af karensdagene, hvis medarbejderen bliver syg under ferie i dette ferieår,” siger Louise Flyger.   

Hvem skal udstede lægeerklæringen, hvis medarbejderen bliver syg i udlandet? 

Hvis medarbejdere er i et andet land end Danmark, når sygdommen indtræffer, er det en læge i det pågældende land, hvor medarbejderen opholder sig/holder ferie, der skal udstede lægeerklæringen. Medarbejderen kan altså ikke vente med at gå til lægen, indtil han/hun er kommet hjem fra ferien. 

Hvad skal der ske med erstatningsferien? 

Som udgangspunkt skal erstatningsferien afholdes indenfor ferieafholdelsesperioden. Hvis det ikke er muligt på grund af sygdommen, bliver ferie automatisk overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. 

Hvilken betaling skal medarbejderen have, hvis medarbejderen bliver syg under ferie? 

Så længe medarbejderen er syg, har han/hun krav på den sædvanlige betaling under sygdom i henhold til enten funktionærlov, sygedagpengelov, overenskomst eller kontrakt. 

Raskmelding under ferien? 

”Udgangspunktet er, at medarbejderen skal møde på arbejde, når vedkommende bliver rask. Men medarbejderen kan også vælge at holde den resterende del af ferien som planlagt. I så fald overgår medarbejderen til ferie med løn eller feriegodtgørelse som sædvanligt. Ved raskmelding skal medarbejderen straks oplyse, hvorvidt han eller hun ønsker at afholde den resterende del af den planlagte ferie,” siger Louise Flyger. 

Hun understreger, at det gælder ved sygdom opstået såvel før som under ferien.  

Spørgsmål?  

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du som altid velkommen til at tage kontakt til ABAF. Se kontaktoplysninger her på siden.  

Kontakt

Louise Flyger

Sekretariatschef, advokat