Persondata

Ingen betaling til Autolakerernes Kompetencefond (MALKOM) for næste år

ABAF skal hermed orientere alle autolakerervirksomheder om, at der ikke for andet halvår af 2017 (september) og første halvår (marts) af 2018 vil blive opkrævet det sædvanlige bidrag på 0,16 procent af autolakererlønsummen til autolakerernes uddannelses- og kompetencefond MALKOM. Dette skyldes, at bestyrelsen for MALKOM på det seneste bestyrelsesmøde har besluttet, at opkrævningen kan sættes i bero for indeværende år. Om end det selvfølgelig altid er glædeligt for vores medlemsvirksomheder, når penge spares, så er vi i ABAF alligevel kede af udviklingen, da det jo reelt betyder, at vore medlemmer anvender MALKOM for sjældent. Vi gør derfor igen opmærksom på, at der kan søges dækning til efter- og videreuddannelse for autolakererne, herunder også ledelses-, samarbejds- og arbejdsmiljøkurser samt kurser til læse-, stave og regnefærdigheder. Der kan ligeledes søges til privatudbudte fagrelevante kurser ex. fra jeres leverandører el. lignende. Fonden dækker både kursusudgiften og løn. Hvis I er i tvivl om, hvad I kan søge i fonden, så kontakt Marietta Bak Seemholt på mbs@abaf.dk eller 41948157.

Ansøgningsskema mv. kan hentes på MALKOMs hjemmeside her.