Persondata

Ingen forsikringsdækning hos Alpha Insurance A/S

Fra Dansk Arbejdsgiverforening, DA er udsendt følgende meddelelse, som ABAF gerne vil viderebringe:

”Arbejdsgivere med lovpligtig arbejdsulykkesforsikring tegnet hos Alpha Insurance A/S skal hurtigst muligt tegne ny lovpligtig forsikring, da dækningen er ophørt.

Ophør af dækningen er en konsekvens af, at Finanstilsynet den 31. maj tilbagekaldte Alpha Insurance A/S’ tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed efter selskabets konkurs den 8. maj 2018.

Arbejdsulykker, der endnu ikke er anmeldt, skal hurtigst muligt og inden for de gældende frister anmeldes i EASY.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er samtidig med tilbagekaldelsen blevet pålagt at varetage administrationen af de arbejdsulykkessager, der er sket frem til 31. maj 2018.

Arbejdsgivere, der ikke har en arbejdsulykkeforsikring, hæfter som udgangspunkt selv for alle udgifter i forbindelse med en eventuel arbejdsskade i henhold til § 52 i arbejdsskadesikringsloven.”

Du kan få mere viden her: AES’ pressemeddelelse af 31. maj 2018