Bilafgifter

Klargøringsfradraget er afskaffet

Trods protester fra AutoBranchen Danmark har Motorstyrelsen valgt at afskaffe klargøringsfradraget i sommerferien.  

Den 13. juni udsendte Motorstyrelsen et styresignal, der afskaffede det administrativt fastsatte klargøringsgebyr på tre procent af handelsprisen/max 8.000 kr. Forinden havde styresignalet været i høring, hvor AutoBranchen Danmark kritiserede ændringen markant og stillede spørgsmålstegn ved det juridiske grundlag for afskaffelsen. Juridisk chef hos AutoBranchen Danmark, advokat Abid Khan fortæller om forløbet. 

”AutoBranchen Danmark og en række andre høringsparter har kritiseret afskaffelsen af klargøringsfradraget, fordi det ikke er rimeligt, og så har vi flere ubesvarede spørgsmål til, om Motorstyrelsen har hjemmel til afskaffelsen. Derfor arbejder AutoBranchen Danmark videre med sagen.” 

Her er de nye regler 

Du kan læse det fulde styresignal på skat.dk, men Abid Khan forklarer de nye regler herunder.  

Motorstyrelsen tager nu udgangspunkt i standen på indregistreringstidspunktet, hvorimod man tidligere kunne benytte standen ved et eventuelt toldsyn. På den baggrund mener Motorstyrelsen nu, at fordi bilernes handelspris baseres på annoncerede biler, der må formodes at være klargjorte til salg, er det ikke længere nødvendigt med et fast, såkaldt administrativt klargøringsfradrag.  

I de tilfælde hvor der ved et toldsyn ifm. import er fastsat en stand under middel, skal forhandleren/leasingvirksomheden nu sandsynliggøre, at bilen ikke er blevet klargjort, og at de forhold, der førte til en stand under middel ved toldsynet, ikke er blevet udbedret. Dokumentation kan fx være en udførlig liste på slutsedlen over de forhold, der gør, at bilen også på salgstidspunktet fremstår i en stand under middel.  

Det vil også være muligt at få Motorstyrelsen til at besigtige køretøjet mhp. at opnå et klargøringsfradrag. 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat