Bilforhandlere

Køberetlig mangel – her er reglerne 

Det er nu et år siden, at formodningsperioden blev fordoblet fra seks til 12 måneder, men købelovens regler om reklamation er meget mere end det.  

Det er nu et år siden, at formodningsperioden blev fordoblet fra seks til 12 måneder, men købelovens regler om reklamation er meget mere end det.  

Hvis du føler du har godt styr på købelovens regler om reklamation, så kan du skøjte let hen over denne artikel. Men har du brug for en lille genopfriskning af reglerne, så bør du læse videre, når AutoBranchen Danmarks jurist Ida Nynne Daarbak Reislev gennemgår reglerne. 

Hvad er en reklamationsmæssig mangel? 

“Når du sælger en bil til en privat person, gælder købelovens regler om to års reklamationsret. Den kan ikke fraskrives ved forbrugerkøb. Det betyder, at kunden har ret til at reklamere over fejl og mangler, der var til stede eller under udvikling på leveringstidspunktet. Dette kaldes reklamationsmæssige mangler. Kunden har ret til at klage over fejl og mangler, der ikke er relateret til vedligehold, slitage, eller selvforskyldte fejl,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev.  

Det betyder, at hvis fx en bremseskive var godt slidt på salgstidspunktet, og herefter naturligt eller ved kundens unormale kørsel, slides op efter fem måneder, så vil det ikke være en reklamationsmæssig mangel. Men går motoren derimod i stykker efter fem måneder, og er årsagen ikke relateret til fejl og mangler, kunden blev oplyst om var til stede på leveringspunktet, og er de ikke selvforskyldte af kunden, er hovedreglen, ifølge juristen, at der er tale om en reklamationsmæssig mangel forhandleren skal udbedre.  

“Da især motoren er en stor post, vil vi anbefale, at man gemmer motorudskrifter over lagrede fejl i en to-årig periode efter købet, så man lettere kan vurdere om den fejl, der reklameres over, var til stede eller under udvikling på leveringstidspunktet,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev. 

En brugtbilsattest kan også være en hjælp, men hvis den er overfladisk eller ikke gennemgår hele bilen, kan den ikke bruges som en helgardering mod reklamationer, men man kan bruge den som en samlet del af sin argumentation. 

Formodningsperiode 

I forbrugerkøb gælder der en regel om, at de fejl, der reklameres over de første 12 måneder, formoder man var til stede eller under udvikling på leveringstidspunktet. Hvis man ikke er enig i det som forhandler, er det dig, der skal løfte bevisbyrden for, at fejlen ikke var der på leveringstidspunktet.  

“Mange af vores medlemmer spørger, hvordan gør man så reelt løfter bevisbyrden,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev. 

“Det gør man ved at se på, hvad, der var aftalt om bilens stand på salgstidspunktet, om der er tale om en sliddel, eller om det kan påvises rent teknis,k at fejlen er opstået senere. Det kan være en meget svær vurdering, og vi ser ofte, at en sådan tvist kan ende i Ankenævn for Biler. Her vil en sagkyndig typisk blive tilknyttet til sagen, og vil foretage en vurdering efter sit bedste faglige vurdering,” fortsætter hun. 

“Den sagkyndige vil se efter (og det samme skal du vurdere ud fra), hvad man kan forvente af en bil ud fra dens alder, kilometerstand og stand på leveringstidspunktet. Jo ældre og flere kilometrer bilen har kørt, des mindre kan man forvente af bilen. Er bilen 10 år gammel og har kørt 180.000 kilometer, er det måske ikke usædvanligt at en komponent på bilen skal skiftes elle,r at den forbruger mere olie end en nyere bil ville gøre. Så man skal hele tiden have de samme briller på, som fx en sagkyndig fra ankenævnet ville have: Hvad kan man forvente af den pågældende bil, og har fejlen været til stede eller under udvikling på leveringstidspunktet,” siger hun videre. 

Efter det første år vender bevisbyrden, hvorefter det er kunde, der skal komme med dokumentation eller fagteknisk argumentation for, hvorfor de mener fejlen er omfattet af reklamationsretten. 

Erhvervshandel 

Ved erhvervssalg gælder købelovens regler om reklamation også. Der gælder dog ikke de samme regler om afhjælpningsret, ombytning og formodningsperiode. De gælder kun for forbrugerkøb. Ved en erhvervshandel, har køberen ret til at reklamere straks, og ellers fortabes rettigheden til at reklamere, medmindre der er tale om svig eller en skjult mangel. Reklamationsretten kan dog fraskrives, hvorefter bilen er købt som beset, og køber har efterfølgende ikke mulighed for reklamation. 

“Hvis du indgår erhvervshandler, hvor købelovens regler om reklamation ikke skal gælde, er det vigtigt, at I på selve slutsedlen/fakturaen angiver: ”Købelovens regler om 2 års reklamation gælder ikke på denne handel.” Det er vigtigt, at man ikke blot skriver ”engros”, ”købt som beset” eller lignende formuleringer, da vi har retspraksis på, at det ikke er nok at skrive det,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev. 

Som AutoBranchen Danmark-medlem er du altid velkommen til at henvende dig til vores juridiske rådgivning med spørgsmål eller konkrete sager på telefon 33 31 45 55 eller jura@abdk.dk. 

Kontakt

Juridisk hotline