Fik I ikke registreret jeres virksomhed som accessorisk forsikringsformidler hos Finanstilsynet inden fristen den 1. april 2019? Eller skal din virksomhed til at formidle forsikringsprodukter? Så se her, hvordan jeres virksomhed bør forholde sig.

Den nye lov om forsikringsformidling trådte i kraft den 1. oktober 2018 og Autobranchen Danmark har fulgt implementeringen af den nye lov tæt. Som bilforhandler formidler virksomheden ofte forsikring i forbindelse med bilsalg. Det gælder f.eks. ansvarsforsikring, kaskoforsikring eller andre typer af forsikringer, der er et naturligt supplement til salg eller leasing af biler. Mange bilforhandlere samarbejder derfor også med forsikringsselskaber om at formidle forsikring i forbindelse med bilsalg.  Det medfører ifølge den nye forsikringsformidlingslov dog et krav om, at bilforhandleren søger om registrering hos Finanstilsynet.

Der blev med den nye lov dog lavet en overgangsordning, sådan at virksomheder, der allerede på tidspunktet for de nye reglers ikrafttræden var registreret som forsikringsagent, og som registrerede sig som accessorisk forsikringsformidler hos Finanstilsynet senest den 1. april 2019, kunne fortsætte formidlingen af forsikringer, mens ansøgningen blev behandlet af Finanstilsynet.

Hvis I er en virksomhed, der formidler – eller skal til at formidle – forsikringer, og som ikke har nået at ansøge om registrering hos Finanstilsynet senest den 1. april 2019, er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomheden ikke må fortsætte (eller påbegynde) formidlingen af forsikringsprodukter, før virksomheden har fået godkendelse af Finanstilsynet.

Finanstilsynet har en forventet sagsbehandlingstid på 3 måneder. Autobranchen Danmark, som har været i kontakt med Finanstilsynet, har dog fået oplyst, at sagsbehandlingstiden kan være længere.

Sådan registrerer du dig/søger om tilladelse

I kan registrere jeres virksomhed som accessoriskforsikringsformidler på Virk.dk. med virksomhedens Nem-id.

Her er et link til siden (for accessoriske forsikringsformidlere).

Når I ansøger om at registrere jeres virksomhed som accessorisk forsikringsformidler, skal I være opmærksomme på, at der er en række dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen.

Der stilles bl.a. krav om, at der indhentes straffeattest fra de personer, der har ansvar for formidlingen af forsikringer (den må højst være 6 måneder gammel).

Ydermere skal der vedhæftes dokumentation på ansvarsforsikring, der skal være tegnet i forbindelse med forsikringsformidling. Ansvarsforsikringserklæringen  skal indhentes fra det forsikringsselskab du har tegnet den hos. Hvis du endnu ikke har en ansvarsforsikring, kan denne bl.a. tegnes igennem vores samarbejdspartner Gjensidige, som vi har en fordelsaftale med til dig som medlem. For mere information læs vores nyhedsbrev her (link til nyhedsbrev)

I kan også se nærmere information om dokumentationskravene på Finanstilsynets hjemmeside her.

I er også velkomne til at kontakte jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida Nynne Daarbak Jensen, e-mail: idj@abdk.dk eller telefon: 53 55 14 00.