Bilforhandlere

Kunder skal bære mundbind i salgslokaler

OPDATERERET D. 1. DECEMBER: Her er de opdaterede regler om brugen af mundbind og coronapas i salgslokaler og indskrivningen. De gælder fra i dag den 1. december. 

Fra i dag er reglerne for brugen af coronapas og mundbind for medarbejdere i detailhandlen blevet lempet en smule i forhold til de regler, der var gældende fra i mandags den 29.  november.

Lempelsen består I, at medarbejdere der ikke ønsker at benytte mundbind, nu blot skal have et gyldigt coronapas. Dermed er de gældende regler for brug af mundbind for medarbejdere og kunder i autobranchen som følger:

  • I salgslokaler skal alle kunder over 12 år bære mundbind. Det må fjernes, når kunden sidder ned. Butikker har ret til at bortvise kunder, der nægter at følge kravene.
  • I salgslokaler skal medarbejdere som udgangspunkt bære mundbind. Men det kan fraviges, hvis medarbejderen har et gyldigt coronapas. Hvis medarbejdere sidder bag en afskærmning fx en plexiglasplade behøves medarbejdere heller ikke bære mundbind.
  • På værkstedet og i andre lokaler, hvor kunder ikke har adgang, gælder kravet om mundbind ikke.
  • Hvis indskrivningen ligger i et salgslokale eller i direkte forbindelse med et salgslokale gælder samme regler som i salgslokalet.
  • Der skal skiltes med mundbindskravet i form af fysiske skilte ved alle indgange. Muligheden for bortvisning skal også fremgå af skiltningen.

Frem til 1. december var det et krav, at virksomheder pålagde og tjekkede, at medarbejdere havde et gyldigt coronapas, hvis medarbejdere skulle undtages fra mundbindskravet. Det krav er nu ændret til, at “medarbejdere der kan forevise coronapas” ikke behøves at bære mundbind. Det sker bl.a. efter politisk pres fra Dansk Erhverv.

Virksomheder har stadig mulighed for at kræve coronapas, og at medarbejdere bliver testet. Her kan du læse under hvilke omstændigheder, du kan pålægge medarbejdere at vise coronapas. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, opfordres du til at kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper