Elbiler

Lakererne bør ansætte elever før GF2

Den motiverede og loyale elev har ofte fået sin praktikplads, før han eller hun begynder på Grundforløb 2 (GF2). Selvfølgelig er der undtagelser. Men set over en bred kam, er det erfaringen fra College360 i Silkeborg, der udbyder uddannelser som personvognsmekaniker, karrosseritekniker og autolakerer.

For autolakererne gælder, at College360 er landets eneste skole. Her oplever man desværre et stort frafald på GF2, idet eleverne på autolakereruddannelsen mangler praktikaftaler. Derfor slår autolakerernes uddannelsessted nu alarm. De mener, at virksomhederne bør ansætte eleverne før GF2.

Daniel Krarup Jørgensen, der er uddannelsesleder på College360 inden for karrosseritekniker og autolakerer, fortæller.

”I forhold til andre uddannelser, så ser vi blandt autolakererne et stort frafald af elever på Grundforløb 2, og de er kendetegnet ved, at eleverne ikke har en praktikaftale med en virksomhed,”.

Praktikaftaler motiverer eleverne

Autolakereruddannelsen undgik lige akkurat at komme ind under Undervisningsministeriets kvoteordning for 2020. Det samme var gældende for 2019. En kvoteordning betyder, at kun en vis mængde elever kan optages på skolen, uden at eleven har en forudgående praktikaftale med en virksomhed.

På uddannelsen til karrosseritekniker har 95 procent af eleverne en aftale med en virksomhed inden de begynder på GF2, mens kun 5 procent ikke har en forudgående aftale. På lakområdet er tallene lige omvendt. Det giver – set over en bred kam – en ganske anden type elever.

”En elev, som har en praktikaftale inden GF2, er en langt mere motiveret elev. Det giver mindre fravær og meget mere engagement. Virksomhederne på lakområdet har vænnet sig til, at de ringer til skolen, når de skal bruge en elev. Det ville være langt bedre, hvis man selv engagerede sig i lokalområdet og fandt sin elev lokalt på forhånd,” siger Daniel Krarup Jørgensen.

Et ofte brugt argument blandt arbejdsgiverne er, ifølge uddannelseslederen, at en potentiel elev ikke må gå på et autolakererværksted uden en praktikaftale, altså en ansættelsesaftale. Det er også rigtigt, men så snart der ligger en praktikaftale, så er eleven fritaget så længe han eller hun er under uddannelse og man kan udnytte at have prøvetid både før og efter GF2.

”Man kan dele prøvetiden op. Fx vil det være muligt at ansætte den unge mand eller kvinde en måned eller to inden første skoleophold. Så sættes prøvetiden på standby, og man kan tage resten af prøvetiden, når eleven er tilbage i virksomheden. Økonomisk betyder det nærmest heller ingenting.” siger Daniel Krarup Jørgensen.

AutoBranchen Danmark vil sikre fremtidig arbejdskraft

Hvis autolakereruddannelsen får kvoteordning i 2021, er der frygt for, at det vil give færre elever. Der er mangel på elever i dag, men det kan være svært at få øje på, når kun få ledige stillinger bliver slået op offentligt og frafaldet af elever på GF2 er større end på andre uddannelser.

Hos AutoBranchen Danmark bakker adm. direktør Gitte Seeberg derfor op om arbejdet for at sikre fremtidig arbejdskraft.

”Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at alle virksomheder kan få den nødvendige arbejdskraft – kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at vi får uddannet tilstrækkeligt, og det er en god pointe, at man kan dele prøvetiden op. For argumentet med prøvetid, miljøregler og økonomi, har vi også hørt i vores organisation,” siger Gitte Seeberg.

College360 er i færd med at flytte ind på en ny skole, som bliver Nordeuropas største på autoområdet, og autolakererne kommer til at stå med attraktive forhold.