Bilforhandlere

Leasingvirksomheder skal have stort fokus på hvidvaskregler

Finanstilsynet har givet en lang række påtaler til et firma, der leaser kontorartikler ud. Virksomheder inden for autobranchen skal overholde de samme regler og bør sikre, at de overholder hvidvaskningsreglerne.  

I den aktuelle sag, har Finanstilsynet vurderet, at leasingvirksomheders risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomheder generelt anses for at have en høj risiko for at blive benyttet til terrorfinansiering. 

Ifølge juridisk chef i AutoBranchen Danmark Abid Khan skal især leasingfirmaer i autobranchen være yderst opmærksomme på at overholde hvidvasklovgivningen, der er et fokusområde for myndighederne. 

”Finanstilsynet vurderer, at leasingvirksomheder har en særlig risiko for at blive brugt til hvidvask deriblandt terrorfinansiering. Det gælder også for leasingvirksomheder i autobranchen. Derfor skal leasingselskaber have en politik på hvidvaskområdet og være opmærksomme på at overholde alle formaliteter.  Medlemmer kan altid kontakte vores juridiske afdeling og få rådgivning om overholdelse af hvidvasklovgivningen,” siger Abid Khan.  

Hvidvaskområdet er ikke alene relevant for leasingvirksomhederne, men også for autoforhandlere, værksteder m.v., hvorfor alle bør kende til reglerne. Det er et krav, at leasingvirksomheder har en nedskrevet politik mod hvidvaskning, der bl.a. inkluderer, hvordan man overvåger transaktioner, overholder kontantforbuddet og opnår tilstrækkeligt kendskab til kunderne, så penge ikke kan hvidvaskes gennem den pågældende leasingvirksomhed.  

Fik ni påbud efter inspektion 

I den aktuelle sag fik leasingvirksomheden i alt ni påbud og en påtale for manglende overholdelse af hvidvasklovgivningen. Herunder er der fremhævet tre af de påbud som virksomheden modtog. 

Blandt de forhold som virksomheden ikke havde tilstrækkeligt styr på, var forretningsgange for risikostyring, underretningspligt og intern kontrol herunder af medarbejdere.  

Et andet påbud drejer sig om, at virksomheden skal gennemføre skærpede kundeskabsprocedurer overfor de kunder, hvor virksomheden vurderer, at der kan være øget risiko for hvidvask og terrorfinansiering.  

Derudover har virksomheden også fået et påbud om at sikre, at hvidvasksekretariatet underrettes ved mistanke om, at transaktioner, midler eller aktiviteter kan knyttes til hvidvask eller terrorfinansiering.

Kursus: Få styr på, hvordan du overholder hvidvaskloven

D. 30. november afholder AutoBranchen Danmark et kursus for dig, der har en leasingvirksomhed og gerne vil klædes bedre på til at leve op til hvidvaskloven. Kurset finder sted i Storkøbenhavn. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat