Eftermarked

Løftet pegefinger: Alt for få værksteder har styr på elsikkerhed 

Sikkerhedsstyrelsen fastslår, at alt for mange autoværksteder ikke har orden i elsikkerheden, hvilket kan betyde stød og kortslutninger.

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerede i 2023 elinstallationerne på 102 autoværksteder her i landet. Kun otte steder var alt i orden, oplyser Sikkerhedsstyrelsen. Samtidig fik hele 65 værksteder påbud om at bringe installationerne i orden.  

Sikkerhedsstyrelsen fastslår, at mange af fejlene skyldtes manglende vedligehold og advarer om, at det ikke bare kan betyde, at strømmen går, men også at der er risiko for stød og/eller kortslutninger. 

Blandt de problemstillinger der ifølge Sikkerhedsstyrelsen går igen, er manglende afdækning af eller revner i eltavlerne. På hvert tredje værksted var der ledninger, der hang løst, så de kunne blive beskadiget og dermed ikke var fastgjort korrekt. På hvert femte autoværksted var der risiko for at komme tæt på strømførende dele, eksempelvis fordi der manglede låg på tilslutningsdåser, fordi materiellet var beskadiget eller fordi samlemuffer sad frit tilgængeligt.  

Kræver hjælp udefra

Generelt skal man have en autoriseret elinstallatørvirksomhed til at rette den type fejl. Men man bør selv holde øje med, at der ikke er synlige skader, så de kan blive udbedret, siger Evy Boe Madsen, der er konstitueret kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.  

Samtidig gjorde det sig på hvert femte værksted også gældende, at fejlstrømsafbryderen – RDC’en – ikke virkede i eltavlen og på hvert andet værksted blev jordforbindelse ikke overført korrekt, fordi stikkontakter og stikpropper ikke passede sammen, oplyser Sikkerhedsstyrelsen.  

Det er fejl, som kan have alvorlige konsekvenser for de ansattes sikkerhed, så man skal sørge for, at det er i orden, siger Evy Boe Madsen videre.  

Sikkerhedsstyrelsen har lavet denne oversigt over, hvad du selv kan kontrollere: 

Kontroller jævnligt elinstallationerne for dette: 

• Er eltavlen lukket og uden skader? 

• Er der en virksom RCD (fejlstrømsafbryder) i eltavlen? Afprøv den med testknappen, der er mærket med T. 

• Er elkabler korrekt fastgjort, så de undgår skader? 

• Er der skader på elinstallationerne på grund af vand eller andre vejrpåvirkninger? 

• Passer stikkontakter og stik på transportable brugsgenstande sammen, så jordforbindelsen overføres korrekt? 

Se mere om, hvordan du selv kan kontrollere elinstallationerne: 

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/generelt/kontroller-elinstallationerne-uden-fejl-og-skader

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert