Elbiler

Medlemsmøde på Bornholm

Torsdag den 13. juni 2019 afholdt AutoBranchen Danmark et medlemsmøde for de bornholmske medlemmer. Mødet handlede om den politiske situation, og om hvordan AutoBranchen Danmarks medlemmer kan bruge medlemstilbuddene bedre.

Mødet startede med, at AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, redegjorde for, hvordan resultatet af folketingsvalget vil påvirke autobranchen. Skiftet til en socialdemokratiskledet regering kan potentielt påvirke hvilke biler, som autobranchen kan sælge og reparere i de kommende år, da Socialdemokratiets kommende parlamentariske grundlag stiller store krav til en grøn profil i transportpolitikken. Kravene fra støttepartierne kan føre til, at indfasningen af elbiler kommer hurtigere end hvad den fungerende VLAK-regering har lagt op til. Et andet potentielt element ved en ny rød regering er, at der kan indføres miljøzoner for personbiler i store dele af landet, hvor ældre biler og dieselbiler kan forbydes. AutoBranchen Danmark har tidligere påpeget, at debatten af dieselbiler er unuanceret (LINK: Debatten om dieselbiler mangler fakta), og derfor er AutoBranchen Danmark bekymret over denne udvikling.

Gitte Seeberg fortsatte med at debattere perspektiverne ved elbiler og den grønne omstilling med de fremmødte bornholmske medlemmer. AutoBranchen Danmarks direktør påpegede, at hvis Danmark skal kunne leve op til VLAK-regeringens målsætninger om en million elbiler i 2030, skal der omfattende politisk støtte til. Transportkommissionen, der skal undersøge, hvordan Danmark kan opnå en million elbiler i 2030, har nedsat en følgegruppe, hvor AutoBranchen Danmark glæder sig til at bidrage med viden om den grønne omstilling og branchen generelt.

Politiske mærkesager blev vendt med medlemmerne

Efter Gitte Seebergs oplæg og debat med medlemmerne præsenterede AutoBranchen Danmarks politiske chef, Frank Korsholm, medlemmerne for seks sager, som AutoBranchen Danmark har stort fokus på i øjeblikket:

  1. Bekendtgørelsen for hvornår forhandlerne kan få fradrag på fem procent i den afgiftspligtige værdi for demo-udlåns- og udlejningsbiler
  2. Afskaffelse af selvanmelderordningen
  3. Selvanmelderordningen på importbiler
  4. Leasing
  5. Implementering af den nye købelov
  6. Den grønne omstilling og Transportkommissionen

Frank Korsholm debatterede hver enkelt sag med medlemmerne og fik input til, hvordan de sager påvirker autobranchen i hverdagen

AutoBranchen Danmarks videncenter

Til sidst holdt Nicky Bobak, leder og chefkonsulent i AutoBranchen Danmarks Videncenter, et oplæg om, hvordan Videnscenteret kan hjælpe medlemmerne. Videncenterets vigtigste opgave er at rådgive medlemmerne om arbejdsmiljø, karrosseriteknik og lakteknik i hverdagen.

Nicky Bobak fortalte også om, hvordan medlemmerne kan få hjælp, når de har problemer med eller har spørgsmål til, hvordan de skal håndtere forsikringsselskaberne. Til sidst fortalte han også om de servicebesøg, som AutoBranchen Danmark jævnligt laver hos vores medlemmer, og hvordan de udbudte kurser kan gøre hverdagen lettere for værksteder og forhandlere i autobranchen.