Persondata

Medlemstilfredshedsundersøgelsens resultat

I Autobranchens ArbejdsgiverForening brænder vi for at yde vores medlemmer den bedste hjælp i hverdagen, og derfor bad vi i april om jeres tilkendegivelser i en udsendt medlemstilfredshedsundersøgelse.

Undersøgelsen er nu afsluttet, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle jer, der brugte tid på at besvare den. De mange tilbagemeldinger har stor betydning for, at vi – også fremadrettet, kan yde jer den bedst mulige service.

Undersøgelsen tegner overordnet et billede af, at I som medlemmer er tilfredse med at være i medlem af ABAF. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi bemærker derudover, at mange af kommentarerne peger på, at I har vægtet ABAF´s tilgængelighed og viden omkring personalejuraen som de væsentligste årsager til denne tilfredshed.

For ABAF er det helt afgørende, at I oplever en let adgang til os, så I hurtigt kan få fyldestgørende svar og den hjælp I har behov for i jeres hverdag.  Dette er et område, vi også fremadrettet vil prioritere.

Alt taget i betragtning, hvor tilfreds er du med at være medlem i Arbejdsgiverforeningen?

I forbindelse med udsendelsen af medlemsundersøgelsen, udlovede vi 5 x 1 Smartbox med en middag for 2, blandt de indsendte besvarelser. På grund af ekstraordinær høj svardeltagelse har vi besluttet at hæve antallet af Smartboxe til 10

Vinderne er nu udtrukket og har fået direkte besked.