Bilforhandlere

Minister forsvarer øget tilsyn hos forhandlere

Det har mødt kritik, at den øgede kontrol med synshallerne også vil føre til øget kontrol med forhandlere. Men transportministeren forsvarer nu beslutningen i et svar til AutoBranchen Danmark.

Efter sommer vedtog samtlige af Folketingets partier otte tiltag, der skal være med til at bekæmpe svindel i synshaller. Her vakte det kritik, at et af tiltagene i aftalen vil betyde uanmeldte tilsyn hos brugtvognsforhandlere. 

Det er siden blev præciseret, at de uanmeldte tilsyn vil gælde alle forhandlere, der sælger brugte biler, herunder også forretninger, der primært er nyvognsforhandlere.  

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg har taget sagen op med transportminister Thomas Danielsen (V), der forsvarer beslutningen med, at der kan være et samarbejde mellem synshaller og sælgere af brugte biler:  

“Formålet er at forsøge med en ekstra tilsynsindsats ved salg af brugte køretøjer, hvor der – som det også fremgik af DR Kontants udsendelse – tilsyneladende kan være tale om et samarbejde mellem sælgere af brugte køretøjer og aktører i synsbranchen,” skriver Thomas Danielsen i et brev til Seeberg:  

“Det er vurderingen, at indførelse af uanmeldte tilsyn hos forhandlere af brugte køretøjer, som et blandt flere tiltag, kan få en effekt på både at opdage sms-syn, men også præventivt på at undgå sms-syn. Forhandlere af brugte køretøjer har ofte en særlig tilknytning til synsbranchen, eftersom de skal have et stort antal køretøjer godkendt af en synshal, før de sælger dem videre,” skriver ministeren videre. 

Vil kontrollere nysynede biler hos forhandlere

Han forklarer, at tiltaget bygger på Færdselsstyrelsens erfaringer med udførte syn, hvor man har oplevet, at et køretøj, der er udtaget til kontrol, ikke er i synshallen, da kontrollørerne kommer frem. 

“Det drejer sig om alle typer køretøjer, herunder også køretøjer, der fremstilles i en synshal af forhandlere af brugte køretøjer,” lyder det fra ministeren.  

“Med tiltaget er det hensigten, at Færdselsstyrelsen får et redskab til at kontrollere, om der i større omfang findes nysynede køretøjer hos forhandlere af brugte køretøjer, hvor fejl og mangler ikke er påført synsrapporten. Hermed kan der være mistanke om, at køretøjer ikke reelt er blevet gennemgået i en synshal.”  

“Tiltaget skal i den forbindelse ligeledes ses som en del af styrelsens tilsyn med synsvirksomheder. Tiltaget skal være med til at sikre, at man som forbruger ikke i god tro køber et køretøj som ”nysynet”, der er færdselssikkerhedsmæssigt uforsvarligt, og som slet ikke ville kunne godkendes ved et syn,” skriver Thomas Danielsen.  

Der er for nuværende ikke lovhjemmel til de uanmeldte tilsyn. Det vil aftalepartierne ændre i synsloven i folketingsåret 2024/2025, fremgår det af aftalen om at bekæmpe SMS-syn.  

Det fremgår også af aftalen, at tiltaget løbende vil blive evalueret for at se, om det har den ønskede effekt. Det vil AutoBranchen Danmark følge med i. 

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør