Bilforhandlere

Motorstyrelsen fortalte om kontrol, overgangsordningen og Estimatic

På AutoBranchen Danmarks årsdag fortalte Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen tre emner i Motorstyrelsen, der lige nu påvirker autobranchen.

Motorstyrelsen har siden sin oprettelse i 2018 arbejdet på et vejlednings- og kontrolkoncept, der skulle sikre en mere effektiv vejlednings- og kontrolindsats for branchen. Den har styrelsen nu brugt i et stykke tid og de fremmødte fik gennemgået konceptet i detaljer.

Motorstyrelsen har lavet en såkaldt adfærdsmodel for import, eksport og leasing. Her scores virksomhederne på en række parametre, der har til formål at kunne målrette kontrollen mod de virksomheder, der oftest har fejl eller snyder med hver af de tre områder.

På storskærmen gennemgik Jørgen Rasmussen de kriterier, der ligger til grund for adfærdsmodellerne. Det gælder bl.a. de opgjorte scores fra pristjek, månedsangivelser og procentsatser ved regulering af afgifter. Alt i alt giver de mange data en risikoscore, der giver Motorstyrelsen overblik over, hvilke virksomheder, der klarer afgiftsbetalingen godt og dårligt.

Ved siden af adfærdsmodellen foretager Motorstyrelsen stadig kontrol af selvanmelderes værdifastsættelser, virksomhedskontroller og køretøjskontroller.

Formålet med adfærdsmodellerne er at skabe et datadrevet grundlag for afgiftskontrollen. Direktøren fremlagde også en grøn, gul og rød skala over hvilke værktøjer, som styrelsen kan tage i brug overfor branchen. Brugen af tiltagene vil bl.a. afhænge af virksomhedens risikoscore.

I den grønne ende vil Motorstyrelsen oftest starte med vejledning én til én, hvorimod der i den gule ende fx kan være tale om en henstilling, hvorimod den røde ende af skalaen inkluderer en vurdering af strafansvar og politianmeldelse. Jørgen Rasmussen understregede mange gange, at styrelsen klart fortrækker vejledning frem for kontrol og sanktion, fordi det er bedst og billigst for alle parter, men det kan naturligvis være nødvendigt at bevæge sig over i de mørkere farvenuancer.

Overgangsordning har også været problematisk for Motorstyrelsen

AutoBranchen Danmark har længe arbejdet for, at bilforhandlere, der er kommet i klemme med overgangsordningen til de nye bilafgifter, ikke skal ende med en millionregning. Det kom der heldigvis en løsning på dagen før AutoBranchen Danmarks årsdag, men Jørgen Rasmussen fortalte alligevel, hvorfor ordningen har givet problemer.

Ifølge Jørgen Rasmussen har kravet i lovgivningen om at indsende en erklæring sammen med indregistreringen betydet, at Motorstyrelsen været tvunget til at afvise, at flere forhandlere har kunne benytte overgangsordningen. Styrelsen har dog forsøgt at være så fleksible i deres fortolkning af lovgivningen som muligt. Men i sidste ende skal der en lovændring til, hvilket der nu er lagt op til.

Ifølge Motorstyrelsen drejer det sig om ca. 6-700 sager ud af 16.800, der først kan godkendes efter den ventede lovændring. Der vil være ca. 300 sager, der forventes at blive afvist af andre legitime grunde.

Jørgen Rasmussen fortalte fra scenen, at Motorstyrelsen forventer at afslutte alle omberegninger i starten af december.

Estimatic-systemet måtte vige for ejendomsvurderinger

Motorstyrelsen har taget det semi-automatiske værdifastsættelsessystem i brug, der oprindeligt også skulle have været tilgængeligt for autobranchen, mhp. at sikre en bedre værdifastsættelse. Tidligere på året besluttede den samlede skatteforvaltning at rangliste, hvilke IT-systemer, der skal prioriteres, da der ikke findes hverken interne eller eksterne IT-kompetencer til at færdiggøre alle de IT-systemer, som skatteforvaltningen har behov for.

Forvaltningen valgte at prioritere bl.a. det kriseramte ejendomsvurderingssystem og et nyt og tvunget EU-momssystem. Det betyder dermed, at branchen pt. ikke har udsigt til at få adgang til Estimatic-systemet. Jørgen Rasmussen understregede, at det ikke er et økonomisk spørgsmål, men derimod et spørgsmål manglende IT-kompetencer, der ikke kan hentes i det private erhvervsliv.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper