Bilforhandlere

Motorstyrelsen genoptager sager om brug af ekstern afgiftsberegner

I kølvandet på problematisk sag om solidarisk hæftelse, hvor Skatteministeriet endte med at lukke sagen inden den nåede til en domstolsafgørelse, genoptager Motorstyrelsen nu flere sager, hvor forhandlere og leasingselskaber (selvanmeldere) har benyttet en ekstern afgiftsberegner. Samtidig er nye regler på vej.

Motorstyrelsen har set sig nødsaget til at genoptage flere sager, hvor der er benyttet en ekstern afgiftsberegner, og hvor der viser sig at være indbetalt for lidt i registreringsafgift. Årsagen er, at en bilforhandler den 2. juni vandt en principiel retssag over Motorstyrelsen, der mente at forhandleren skulle hæfte solidarisk med det eksterne firma, der gik konkurs. Skatteministeriet valgte at lukke sagen (tage bekræftende til genmæle), og dermed acceptere bilforhandlerens påstand om ikke at være solidarisk hæftende over for styrelsens efteropkrævning på manglende afgift på køretøjet.

Sagen er ikke den eneste, der handler om differencerne i afgifter, når der er benyttet en ekstern afgiftsberegner, der senere er gået konkurs. Derfor har Motorstyrelsen genoptaget en række sager, der har visse fællestræk med den sag, der endte i retten.

Gælder primært leasingbiler

Det udslagsgivende i den omtalte sag og nu i de genoptagne sager er, at det drejer sig om biler, der kun har været registreret i det danske motorregister – og altså ikke brugte importbiler. Skatteministeriet valgte at lukke sagen inden der kom en domstolsafgørelse, fordi bestemmelsen om solidarisk hæftelse i registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7 kun kan anvendes, hvis køretøjet er brugtimporteret, og skal registreres for første gang i DMR, hvor der så ikke bliver betalt korrekt afgift efter Motorstyrelsens vurdering. De sager Motorstyrelsen nu af egen drift genoptager, drejer sig derfor primært om biler, der har været på forholdsmæssig afgift og dermed typisk har været leaset ud med første indregistrering i Danmark.

Jurist hos AutoBranchen Danmark Ida Nynne Daarbak Reislev siger:

“De berørte virksomheder vil blive kontaktet af Motorstyrelsen, men jeg vil opfordre medlemmer, der har disse sager til selv at kontakte Motorstyrelsen for at få afklaret, om deres sag er omfattet, og hvordan det videre sagsforløb vil blive,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev.

Nye regler på vej

Motorstyrelsen har dog ikke været sen til at reagere på sagen. Den 25. juni er et større lovforslag sendt i høring, hvor disse regler vil blive justeret, så bestemmelsen om solidarisk hæftelse også kan bruges på biler på forholdsmæssig afgift med første indregistrering i Danmark (registreringsafgiftsloven §§ 3a- 3c).

AutoBranchen Danmark gransker i skrivende stund lovforslaget og vil informere yderligere, når det fulde omgang af ændringerne står klart. Forslaget vil såfremt det vedtages træde i kraft 1. januar 2022.

Kontakt

Juridisk hotline