Bilafgifter

Motorstyrelsen har lavet fejl i 13.000 omregninger

Motorstyrelsen har lavet ca. 211.000 omberegninger, heraf er der begået fejl i ca. 13.000 sager. Fejlene drejer sig primært om leasingkøretøjer.

Motorstyrelsen arbejder på nuværende tidspunkt sammen med leverandøren af Motorregistret på at analysere udfordringerne, programrettelser og planlægning. De forventer, at omberegningen af disse 13.000 køretøjer kan starte i midten af februar.

Motorstyrelsen orienterer løbende på denne side, men AutoBranchen Danmark vil også informere i vores nyhedsbrev, så snart der nyt om de fejlramte omberegninger.

Jurist hos AutoBranchen Danmark Ida Nynne Daarbak Reislev er ikke overrasket over mængden af fejl, men hun fremhæver, at fejlene giver masser af bøvl og ekstra administration for branchen.

”Det er virkelig problematisk, at Motorstyrelsen har lavet så mange fejl i omberegningerne. Forhandlerne bruger store ressourcer på at sikre, at de har betalt den rigtige registreringsafgift på hvert enkelt køretøj, og det gøres kun være, når forhandlerne har svært ved at stole på Motorstyrelsens afgørelser og systemer. Derudover har vi de godt 16.000 andre sager, hvor Motorregisteret ikke har kunne håndtere både NEDC2 og WLTP-normerne. AutoBranchen Danmark er løbende i dialog med Motorstyrelsen om de mange problemer, men faktum er desværre, at Motorstyrelsens IT-systemer ikke kan kapere de bilafgifter vi har i dag. Ved fremtidige afgiftsomlæggelser vil vi forsøge at sikre, at afgifterne først iværksættes, når Motorstyrelsen er klar til det”, siger Ida Nynne Daarbak Reislev.

Status på bindende købs- og leasingaftaler

Motorregistret har oplevet store problemer med at håndtere brændstofsnormerne NEDC2 og WLTP samtidig. Men nu varsler Motorstyrelsen, at dette problem vil blive løst med en opdatering af Motorregistret i 2. kvartal 2022. I forlængelse af opdateringen gennemføreres en omberegning af registreringsafgift og genberegning af periodisk afgift for de køretøjer, hvor Motorstyrelsen har manglet de korrekte forbrugstal.

Det betyder, at ca. 16.000 køretøjer skal omberegnes med den rette brændstofsnorm, fordi de er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler (køretøjerne er registreret og omberegnet i Motorregistret med WLTP-forbrugstal, men skal omberegnes med NEDC2-tal).

Motorstyrelsen er i gang med at indsamle NEDC2-oplysninger, hvorefter omberegning af registreringsafgift og genberegning af periodiske afgifter kan ske ud fra de korrekte oplysninger om brændstofforbrug.