Bilsalg

Motorstyrelsen retter og tilføjer oplysninger om målenorm, brændstofforbrug og CO2-udledning

DMR er nu blevet opdateret, så systemet kan håndtere flere målenormer på samme tid. En kærkommen opdatering mener AutoBranchen Danmark. 

Motorregistreret har hidtil haft vanskeligheder ved at registrere køretøjer med mere end en målenorm. Det drejer sig fx om køretøjer registreret med NEDC2-målenormen og udvalgte køretøjer indregistreret første gang senest den 1. januar 2021 med WLTP-målenormen. 

Som konsekvens heraf retter og tilføjer styrelsen oplysninger om brændstofforbrug og CO2-udledning for en række køretøjer i Motorregistret. Der er tale om køretøjer, der enten er registreret med forkert målenorm eller som mangler oplysninger om endnu en målenorm. 

Forløbet bliver, at Motorstyrelsen sender en afgørelse om ændringerne til ejerne af de berørte køretøjer. Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for lidt eller for meget i registreringsafgift, sendes en afgørelse til den, der oprindelig er blevet opkrævet registreringsafgift. 

”Det er selvfølgelig en kærkommen opdatering, at DMR nu kan håndtere flere målenormer, men det er også problematisk med flere omberegninger som konsekvens af afgiftsomlægningen i 2021, der skulle have været afsluttet for snart to år siden,” fortæller jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida N. Daarbak Reislev.  

Du kan læse mere om de forskellige grupper af køretøjer her. 

Juridisk hotline