Bilsalg

Motorstyrelsen vil fradrage 1180 kr. per brugte bil

Hvis der ikke anvendes niveaulister eller private salgsannoncer til fastsættelse af værdien for en brugt bil, ønsker Motorstyrelsen at fradrage 1180. kr. fra annonceprisen.

I et udkast til et nyt styresignal lægger Motorstyrelsen op til, at der ved værdifastsættelse af brugte biler fradrages 1180 kr. forudsat, at der ikke anvendes niveaulister eller private salgsannoncer.

Årsagen til stramningen er ifølge Motorstyrelsen, at der hidtil ikke har været fastlagt en fast praksis for, hvordan der tages højde for transport- og registreringsomkostninger i opgørelsen af annonceprisen. Dermed vurderer Motorstyrelsen, at nogen køretøjer er blevet værdifastsat, hvor disse omkostninger er inklusiv, mens andre er blevet værdigfastsat uden. Det er denne skævhed, som Motorstyrelsen nu vil korrigere med styresignalet.

Ukendt hvornår det træder i kraft

Motorstyrelsen har beføjelser til at udsende styresignaler selv, der blot skal i høring, før de er gældende. I udkastet til styresignalet, der er i høring frem til 2. juli, er der ikke fastsat en dato for, hvornår de kommende regler vil træde i kraft.

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida Nynne Daarbak Jensen er skeptisk over for justeringen, da hun ikke mener, at Motorstyrelsen har tilstrækkelig lovhjemmel til den foreslåede justering.

”Det er AutoBranchen Danmarks vurdering, at man bør kunne holde mere end nummerpladegebyret ude af afgiftsberigtigelsen, henset til § 34, stk. 2, hvor det angives at der kan fratrækkes finansieringsomkostninger og registreringsomkostninger. Vi mener, at dette giver hjemmel til, at der kan fratrækkes et rimeligt administrationsbeløb for indregistreringen og papirarbejdet ifm. finansieringen af køretøjet.”

AutoBranchen Danmarks kritik er allerede blevet fremsat i vores løbende dialog med Motorstyrelsen og vil blive gentaget i vores høringssvar. Medlemmer der har relevante eksempler, der kan benyttes i høringssvaret og i dialogen med Motorstyrelsen, er velkommen til at kontakte Ida Nynne Daarbak Jensen.

AutoBranchen Danmark vil løbende informere om sagen i vores nyhedsbrev.