Bilforhandlere

Når kunden fortryder – her er mulighederne

AutoBranchen Danmark har i den seneste tid modtaget en del henvendelser fra medlemmer, der oplever kunder, som ønsker at fortryde en indgået handel.  

Det sker formentlig på baggrund af de stigende udgifter til energi, stigende renter og så videre. 

Jurist Ida Nynne Daarbak Reislev vil derfor i denne artikel gennemgå flere scenarier, der kan komme i spil, hvis en køber fortryder en handel. 

Når en handel mellem to parter indgås, i form af en underskrevet slutseddel, en mail eller sms, hvor handel bekræftes, er der tale om en bindende handel for begge parter. 

“Et scenarie kunne være, at en kunde har prøvekørt en af dine biler, og efterfølgende skriver på mail, at de er interesserede og ønsker et godt tilbud. I skriver frem og tilbage, og du sender et tilbud afsted, som kunden godkender. Det kan også være, at slutsedlen sendes til kunden på mail og kunden bekræfter på en efterfølgende mail, at I har en aftale,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev.  

Et andet scenarie er det klassiske, hvor din kunde besøger din forretning, prøvekører bilen, og efterfølgende underskrives en slutseddel af begge parter. Der indgås hertil også en finansieringsaftale som I formidler. 

“I alle tre scenarier er der blevet afgivet et skriftligt tilbud af jer, som kunden accepterer enten ved sin underskrift eller ved at bekræfte handlen skriftligt. En accept af et tilbud er bindende for begge parter efter aftalelovens § 1. Dette gælder både for private og erhvervskunder,” siger juristen videre. 

En undtagelse hertil, er hvis der er indgået et fjernsalg/onlinesalg. Her har kunden 14 dages fortrydelsesret som forbruger. Det kan du læse mere om her.  

Man kan som sælger dog ikke tvinge en køber til at aftage bilen, men man kan under visse forudsætninger kræve erstatning for eventuelle tab, man har lidt ved kundens misligholdelse af jeres aftale. 

Kunden har dog ret til at fortryde en aftale om finansiering inden for 14 dage efter indgåelsen, da der gælder en lignende fortrydelsesret som ved fjernsalg/onlinesalg for forbrugere. Kunden er imidlertid stadig forpligtet til at købe bilen, og er derfor forpligtet til at finde en anden måde at betale for bilen. 

Sådan har sælger krav på erstatning 

Der findes en række afgørelser fra både Ankenævn for biler og domstole om bilsælgeres krav på erstatning. Det helt essentielle i disse afgørelser er, at der ikke er tvivl om, at man som sælger har krav på erstatning, hvis en kunde uberettiget annullerer en bilhandel. 

“Det svære kan være at opgøre tabet. Ved et såkaldt dækningssalg skal tab opgøres hurtigt. Samtidig skal der også dokumenteres tilstrækkelige og seriøse bestræbelser på salg, som imidlertid heller ikke må strække sig over for lang en periode. Det er ikke tilstrækkeligt og seriøst blot at sende køretøjet på auktion,” fortsætter Ida Nynne Daarbak Reislev. 

Ulempen er, at tabet først kan gøres op, når bilen er solgt. Ved den anden mulighed kan man kræve den mistede avance, hvilket primært vil være relevant ved nye biler eller brugte biler hvor man har videresolgt køretøjet, har indhentet en garantipris (det kan man gennem Autoproff) eller på anden vis, har en dokumenterbar videresalgspris, så den tabte avance kan opgøres. I disse tilfælde kan tabet opgøres med det samme, og opkræves af modparten. Det kan derfor være en god ide altid at indhente en garantipris på et køretøj man køber ind. 

“Man kan også søge om at få sit eventuelle tab dækket. Det kan fx være, hvis du har klargjort bilen, foretaget service eller konkrete ændringer på bilen som følge af aftalen, indregistreret bilen etc. Det er dog meget vigtigt at man kan dokumentere den tabte avance eller de omkostninger, man søger dækket af kunden. Hvis man ikke kan dokumentere dem i form af fakturaer, interne dokumenter, arbejdskort eller lignende, så kan man ikke få kravet dækket. Det er derfor meget vigtigt, at du er helt sikker på at man har denne dokumentation før du sender kravet afsted til kunden,” siger hun videre.  

Er kunden uenig i kravet, vil kunden som regel kontakte FDM, indgive en klage til Ankenævn for Biler, eller domstolene, hvis det er en erhvervskunde. Hvis du selv skal løfte kravet videre, kan man først forsøge inkassobehandling, men hvis kunden gør indsigelse mod kravet, skal sagen indgives for domstolene. 

“Det er selvfølgelig altid muligt at forsøge et forlig med kunden, hvor begge parter måske giver sig lidt. Det kan især være en fordel at gøre, hvis man har svært ved at løfte dokumentationsbyrden for kravet, eller man ikke ønsker at sagen skal tages videre,” siger AutoBranchen Danmark-juristen.  

Du er altid velkommen til at kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling, for at få konkret rådgivning om netop din sag. 

Kontakt

Juridisk hotline