Bilforhandlere

Ny afgørelse om antallet af hestekræfter i pluginhybrider sender vigtig reminder til branchen

For at undgå klager fra kunden er det vigtigt, at forhandlerne gør opmærksom på, at pluginhybriders antal af hestekræfter afhænger af, om batteriet er opladt, viser ny sag, der er afgjort i Ankenævnet for Biler. 

Pluginhybrider er begyndt af fylde mere på de danske veje. Og derfor dukker de nu også op i Ankenævnet for Biler. I en netop afgjort sag blev der i nævnet diskuteret, hvorvidt bilens annoncerede hestekræfter var retvisende. Bilen havde nemlig ikke det samme antal hestekræfter, når batteriet var løbet tør for strøm, som når bilen er opladt.  

Kunden, som havde købt bilen, reklamerede, da vedkommende mente, at der manglede trækkræft på bilen, og at den ikke kunne trække, hvad der var angivet som maxbelastning. Kunden reklamerede derfor over en oplysningsmangel, som også kunne være en faktisk mangel.  

Under sagen blev en sagkyndig sat til at vurdere bilen. Sagkyndig kunne konstatere, at bilen var godkendt til at køre med et påhængskøretøj på op til et vist antal kilo. Sagkyndig understregede derfor, at der ikke var teknisk belæg for at sige, at bilen ikke var egnet til at trække op til det annoncerede.  

Efter dette prøvekørte sagkyndig bilen med læs på et påhængskøretøj. På prøveturen kunne sagkyndig ikke konstatere nogle problemer med bilens funktionalitet eller egenskaber.   

Slutteligt understregede sagkyndig, at bilens forbrændingsmotor havde hovedparten af bilens trækkræft og elmotoren dermed supplerede med de sidste af bilens hestekræfter. For at bilen vil have den maksimale trækkræft, som bilen var annonceret med, skulle bilens batteri til elmotoren være opladt.  

Vigtig reminder til branchen for at undgå klager 

Ankenævnet for Biler har dermed slået fast, at der ikke er tale om en faktisk mangel, når en bil ”mister” hestekræfter, fordi batteriet er opbrugt. I den aktuelle sag var der heller ikke beviser for, at forhandleren havde forsømt at give kunden oplysninger om forhold, der har betydning for kundens bedømmelse af bilen, og som forhandleren kendte eller burde kende. 

Men sagen understreger, at det so forhandler er vigtigt at kende til kundens behov. Hvis kunden fx nævner, at han eller hun gerne vil bruge bilen til at køre med et påhængskøretøj, kan det være en vigtigt at fastslå overfor kunden, at pluginhybrider i sagens natur udelukkende kan køre på bilens benzin- eller dieselmotor, når batteriet til elmotoren er opbrugt.  

Og det kan man med fordel gøre meget tydeligt for kunderne, lyder reminderen fra AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling:  

”Forhandlere kan med fordel annoncere bilen med en specifikation af, hvor mange hestekræfter forbrændingsmotoren har, og hvor mange elmotoren har – i stedet for at annoncere det samlet. På den måde kan man undgå reklamationer om manglende trækkræft, manglende hestekræfter, når batteriet er afladt eller reklamationer over, at bilen ikke kan trække læs og påhængsvogn. Jo mere præcis man er, jo bedre er det,” siger Naser Al-Zakta, jurist i AutoBranchen Danmark.  

I AutoBranchen Danmark ses der i stigende grad reklamationer angående el- og hybridbiler, som vedrører disse biltypers særlige specifikationer. Hvis du som medlem har oplevet sager eller reklamationer af denne art eller nogen anden art, er man som altid velkommen til at kontakte juridisk afdeling. 

Kontakt

Juridisk hotline