Bilforhandlere

Ny barselslov gælder fra august 2022 

Tidligere i marts vedtog Folketinget den nye lov om barsel, som blev fremsat i slutningen af 2021.  

Den nye lov sidestiller mor og fars barsel. Der indføres regler om øremærket orlov til far og medmor, ligedeling af retten til barselsdagpenge samt muligheden for soloforældre og LGBT+ familier til at overdrage orlov til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer. 

Den nye barselslov træder i kraft den 1. juli 2022, og den har virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere. 

Sekretariatschef i AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF); Maria Barfoed beskrev den nye barselslov i november, da lovforslaget var blevet fremsat. Læs mere her  

Læs også mere hos Dansk Erhverv https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2022/marts/ny-barselslov-vedtaget/?_cldee=Y2JhQGFiZGsuZGs%3d&recipientid=contact-7e1f2c6e912be911815100155d051579-a6ca77aebb6047eab6ab8b1bced5fe7f&esid=732990e9-c79e-ec11-81b8-00155d030810 

I maj og juni afholder AutoBranchen Danmark og ABAF to webinarer, der orienterer om den nye barselslov. 

“Barselsloven får selvfølgelig indflydelse på mange ting. Lige som da den nye ferielov trådte i kraft, vil vi selvfølgelig orientere grundigt om det, inden den træder i kraft. Webinarerne bliver slået op i god tid inden,” siger William Vegenfeldt, jurist i ABAF. 

Kontakt

Hadeel Barakji

Jurist