I en ny dom i sag om registreringsafgift, har byretten underkendt en uvildig skønsmands vurdering.  Sagen drejede sig om værdiansættelse af en Ferrari med henblik på beregning af registreringsafgift i forbindelse med bilens indregistrering i Danmark.  Selvanmelderen havde fastsat en handelspris på 1.037.000 kroner inklusive registreringsafgift. Det svarede til en afgiftspligtig værdi på 423.719 kroner og en beregnet registreringsafgift på 616.652 kroner.  Ved en afgørelse i november 2017, omstødte SKAT værdien. SKAT fastsatte den afgiftspligtige værdi på baggrund af en [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem