Bilforhandlere

Ny dom: Byretten underkendte uvildig vurdering fra skønsmand

I en ny dom i sag om registreringsafgift, har byretten underkendt en uvildig skønsmands vurdering. 

Sagen drejede sig om værdiansættelse af en Ferrari med henblik på beregning af registreringsafgift i forbindelse med bilens indregistrering i Danmark. 

Selvanmelderen havde fastsat en handelspris på 1.037.000 kroner inklusive registreringsafgift. Det svarede til en afgiftspligtig værdi på 423.719 kroner og en beregnet registreringsafgift på 616.652 kroner. 

Ved en afgørelse i november 2017, omstødte SKAT værdien. SKAT fastsatte den afgiftspligtige værdi på baggrund af en skønnet handelsværdi på 1.800.000 kroner. Det gav en afgiftspligtig værdi på 717.790 kroner og en registreringsafgift på 1.035.750 kroner – altså en forhøjelse af registreringsafgiften på 419.063 kroner.  

SKAT havde i afgørelsen taget udgangspunkt i priserne på køretøjer, der er sammenlignelige med hensyn til årgang, type og motorstørrelse.  

Sagen endte i Byretten efter, at Motorankenævnet havde erklæret sig enig med SKAT og stadfæstet SKAT’s afgørelse af handelsværdien på kr. 1.800.000 kroner.  

I forbindelse med retssagen vurderede en uvildig skønsmand den teoretiske handelspris til 1.200.000 kroner.  

Den vurdering fra skønsmanden valgte retten at tilsidesætte. Man gjorde det med den begrundelse, at der ikke var påvist fejl ved Motorankenævnets værdiansættelse. Man mente heller ikke, at hverken skønsmandens vurdering eller anden bevisførelse gav grundlag til at tilsidesætte Motorankenævnets værdiansættelse.  

”Det sker ikke så tit, at vi ser sagkyndigvurderinger tilsidesættes på denne måde. Byretten vurderede, at Motorankenævnet som følge af sin sammensætning og funktion havde en særlig sagkundskab og erfaring ved vurdering af køretøjer. På den baggrund skulle der et sikkert grundlag til for at tilsidesætte Motorankenævnets afgørelse. Det sikre grundlag fandt Byretten ikke i denne sag, og derfor blev Skatteministeriet frifundet,” fortæller Zeynep Ari Kilic, jurist i AutoBranchen Danmark. 

Hun opfordrer medlemmerne til altid at kontakte AutoBranchen Danmarks jurister, hvis man er usikker på sin registreringsafgift. 

Kontakt

Juridisk hotline