Persondata

Ny landsretsdom – Prøvetid i kontrakterne

For nyligt skulle Vestre Landsret tage stilling til en aftale om en funktionæransats opsigelsesvarsel. I forbindelse med tiltrædelse i et nyt job havde medarbejderen fået lov til at overføre sin anciennitet fra en tidligere arbejdsgiver. Det betød, at medarbejderen, ifølge funktionærloven, havde et opsigelsesvarsel på 6 måneder hos den nye arbejdsgiver. Samtidig fremgik det dog af den nye ansættelseskontrakt, at der var aftalt en prøvetid på 3 måneder. Efter 2 måneders ansættelse i den nye stilling blev medarbejderen opsagt, og spørgsmålet som Landsretten skulle tage stilling til, var derfor, om medarbejderen kunne opsiges med 14 dages varsel i henhold til ansættelseskontraktens prøvetidsbestemmelse, eller med 6 måneders varsel i henhold til den overførte anciennitet.

Medarbejderen henviste til, at det i forbindelse med kontraktforhandlingerne ikke var blevet drøftet, at den medbragte anciennitet ikke skulle gælde i prøvetidsperioden. Over for dette fremførte arbejdsgiveren, at afsnittet om prøvetiden var klart og fremhævet ved understregning i kontrakten.

Ifølge landsretten fremgik det klart af ansættelseskontrakten, at funktionærlovens opsigelsesvarsler var gældende efter udløbet af prøvetiden. Landsretten fandt på den baggrund, at der var aftalt en prøvetid på 3 måneder, og at denne måtte gå forud for det opsigelsesvarsel på 6 måneder, som medarbejderen ifølge den overførte anciennitet var berettiget til.

Afgørelsen viser, at bestemmelser om prøvetid i individuelle ansættelseskontrakter, som udgangspunkt vil gå forud for øvrige aftaler om anciennitet og opsigelsesvarsler. Samtidig viser den dog også, at det er vigtigt, at man som arbejdsgiver sørger for, at bestemmelsen om prøvetid fremgår tydeligt i ansættelseskontrakten.

ABAF gør opmærksom på, at aftaler om prøvetid kun er relevante ved ansættelse af medarbejdere på individuelle kontrakter eller funktionærkontrakter. Ansætter I en medarbejder på en individuel kontrakt, eller har I, i virksomheden, tilsluttet jer ABAFs overenskomst med HK-privat, vil I således skulle indføre en bestemmelse om 3 måneders prøvetid i kontrakten, ved ansættelsen. For medarbejdere, der ansættes på HK-overenskomsten, anbefaler vi derfor, at I anvender ABAFs kontraktskabelon, hvor prøvetiden allerede fremgår.

Medarbejdere, der er omfattet af ABAFs overenskomst med enten Dansk Metal eller Malerforbundet, kan derimod opsiges med dags varsel de første 6 måneder af deres ansættelse. Det er derfor vigtigt, at der ikke indsættes prøvetidsbestemmelser i disse medarbejderes kontrakter. Vi anbefaler, at I anvender ABAFs standardkontrakter for de overenskomstansatte. På ABAFs hjemmeside kan I altid finde opdaterede udgaver af disse kontraktskabeloner til fri afbenyttelse. Derudover hjælper vi også gerne med spørgsmål, eller udarbejdelsen af jeres kontrakter.