Elbiler

Ny regering vil fremrykke kommissionsrapport

Så er der sat navne på de nye ministre og regeringen er trukket i arbejdstøjet. For autoområdet bliver de væsentligste samarbejdspartnere skatteminister Morten Bødskov, transportminister Benny Engelbrecht, klimaminister Dan Jørgensen samt manden på pengekassen, Nicolaj Wammen.

Grundlaget for regeringens arbejde er formuleret i et 18 siders politisk forståelsespapir mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten, hvori der udstikkes en række politiske pejlemærker, uden papiret dog hverken anviser konkrete politiske initiativer eller konkrete finansieringsforslag. Men der er ingen tvivl om, at det bliver dyrt. Klimaeksperter taler om samfundsomkostninger på tocifrede milliardbeløb, hvis regeringen skal indfri sit ambitiøse klimamål om en CO2 reduktion på 70 pct. i 2030.

Papiret er forholdsvis ukonkret med, hvad der skal ske på autoområdet. Lars Løkke Rasmussens forslag om at stoppe for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 bliver fastholdt, mens ambitionen om en mio. grønne biler ikke fremgår af teksten. Det betyder ikke nødvendigvis, at Mette Frederiksen vil skrue ned for ambitionerne, men derimod at regeringen ikke vil bindes op på et konkret må.

Der lægges op til, at Transportkommisionen skal fremrykke sit arbejde og fremlægge sine forslag til en provenuneutral grøn omlægning fra benzin-og dieselbiler til fossilfri biler. ”Der skal hurtigst muligt derefter indgås en politisk aftale for at sikre tryghed for branchen og bilejerne samt ro om den grønne omstilling”, står der i papiret. Det er naturligvis et åbent spørgsmål, hvad der venter autobranchen, når Transportkommisionen er færdig med sit arbejdet.
Men hvis regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten har magt, som de har agt, venter der bilejerne en forholdsvis stor ekstraomkostning.

Enhedslisten har således talt om at rulle de seneste års nedsættelser af registreringsafgiften tilbage. Hæve afgifterne på benzin – og dieselbiler og hente 18 mia. kr. ekstra gennem roadpricing.
SF er ikke meget bedre. De vil også sætte en stopper for væksten i antallet af biler og i stedet satse på cyklisme og kollektive ordninger.

Som autoforhandlernes største interesseorganisation vil AutoBranchen Danmark naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe de forslag, der gør det dyrere og mere besværligt at have bil. Vi vil bruge saglige argumenter, nye fakta og ikke mindst appellere til den sunde fornuft. En begrænsning af danskernes mobilitet vil nemlig ikke bare være til stor skade for omsætningen hos vores over 1200 medlemmer – det vil ramme hele landets økonomi.

Når det er sagt, vil vi også ønske alle de nye ministre held og lykke med arbejdet. AutoBranchen Danmark vil under alle omstændigheder indgå i et positivt samarbejde med alle.