Elbiler

Nye krav til firmakørsel i varebiler

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med vægt på over 11 kg pr. stykgods, blive omfattet af godskørselsloven. Dette betyder nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører. Dette giver udfordringer for især leasede varebiler.

Senest 1. juli 2019 skal varebiler, der anvendes til firmakørsel registreres hertil hos Motorstyrelsen.

Lovændringen betyder, at de omfattede varebiler, enten skal registreres til ”godskørsel for fremmed regning” eller ”firmakørsel”. Benyttes varebilen udelukkende til privat kørsel, skal man ikke foretage sig noget.

Udfordringer for varebiler der er leaset

Varebiler, som leases, er omfattet af den ændrede godskørselslov. Dette betyder bl.a. at vognmanden skal registreres som bruger af varebilen. Det giver udfordringer for leasede varebiler, da det kun er ejeren af varebilen, der har mulighed for at genbestille en ny registreringsattest. Flere brancheorganisationer er gået sammen, og har sendt et åbent brev til Folketingets transportudvalg, hvor de opfordrer til at regelændringen udskydes til den 1. januar 2020, så reglerne kan nå at udformes mere hensigtsmæssigt.

Udlejningsbiler giver ikke samme udfordringer

Samme udfordringer er der ikke ved udlejning af varebiler til firmakørsel. AutoBranchen Danmark har været i kontakt med Færdselsstyrelsen, der oplyser, at der ikke stilles krav om, at en varebil, der lejes/udlejes, registreres til firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning. Der stilles blot krav om, at varebilen registreres som udlejningsbil, og det er udlejningsvirksomheden, der skal være registreret som ejer/bruger af køretøjet.

I § 5 i bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer til godskørsel uden fører, stilles der dog krav om, at der indgås en lejekontrakt mellem lejer og udlejer. Der stilles blandt andet krav om, at udlejer har pligt til at få oplyst fra lejer, hvad varebilen skal anvendes til.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside, hvor de nye krav er beskrevet. 

Færdselsstyrelsen har via e-Boks udsendt brev til ejer/brugere af de omfattede varebiler. Se brevet her, der også indeholder en guide til registrering hos Motorstyrelsen.