Elbiler

Nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet

En lovændring på køre- og hviletidsområdet betyder, at overtrædelse af reglerne vil blive sanktioneret mere proportionelt, og der er indført et nyt system for frakendelse af førerretten for de store og tunge køretøjer.

Bøder for overtrædelser, der bl.a. skyldes sjusk og forglemmelse, nedsættes, mens bøder for meget grove overtrædelser, forhøjes. Der er indført et bødeloft på 30.000 kroner for førerens samlede bøde og et bødeloft på 60.000 til virksomheden pr. fører. Dette gælder dog ikke i særligt skærpende omstændigheder.

Det nye frakendelsessystem betyder, at førerretten til store og tunge køretøjer kun bliver frakendt, når reglerne på området er overtrådt. Førerretten til almindelig bil og motorcykel bevares derfor. Grænsen for, hvornår der skal ske betinget frakendelse hæves fra 30 til 40 procent og overtrædelse af pausereglen kan ikke længere medføre betinget frakendelse.

Lovændringen trådte i kraft den 1. juni 2018.