Elbiler

AutoBranchen Danmark klager til Ombudsmanden over trappemodellen

©BIM/DOMINIQUE ANDRE/MAXPPP

Den 5. december sendte AutoBranchen Danmark en klage til Folketingets Ombudsmand over skatteforvaltningens fremgangsmåde i forbindelse med implementeringen af trappemodellen for selvanmeldere.

Folketingets Ombudsmand er udpeget af Folketinget til at føre kontrol over, om offentlige myndigheder handler lovligt og følger god forvaltningsskik. Det er ikke AutoBranchen Danmarks opfattelse, at Motorstyrelsen har fulgt god forvaltningsskik i forbindelse med styresignalet, der hæver sikkehedsstillelsen for mange selvanmeldere.

De vigtigste punkter i AutoBranchen Danmarks klage er:

  • Motorstyrelsen har ikke givet det nødvendige varsel på en måned om forhøjelse af sikkerhedsstillelse. Den ene måneds varsel udhules yderligere af juleferien.
  • Motorstyrelsen tager kun hensyn til selvanmeldernes gennemsnitlige afgiftsbetaling. Betalingshistorik og andre risikofaktorer tillægges ikke nogen vægt, med mindre det er på tale, at sikkerhedsstillelsen skal hæves, udover hvad den gennemsnitlige afgiftsbetaling tilsiger.
  • Det er uproportionalt, at selvanmeldere i mange tilfælde vil blive bedt om stille en sikkerhed, der er større end deres månedlige afgiftstilsvar.

Siden AutoBranchen Danmark klagede til Ombudsmanden, har Motorstyrelsen valgt at udskyde implementeringen af de nye krav til sikkerhedsstillelse (trappemodellen) til 1. februar, hvilket AutoBranchen Danmark er meget tilfredse med. Det giver de berørte selvanmeldere tid til at finde en løsning for deres forretning og påpege de uregelmæssigheder, der findes i Motorstyrelsens høringsbreve.

Find hele brevet her