Elbiler

Benny Engelbrecht: Den grønne omstilling skal være teknologineutral

Den nye regering har varslet en historisk grøn omstilling og flere andre initiativer, der vil påvirke autobranchen. Derfor har AutoBranchen Danmark interviewet transportminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten Bødskov om deres planer for autobranchen i de kommende år. Du kan læse interviewet med Morten Bødskov her.

Elbiler:

Ministeren har tidligere afvist at kopiere den norske model med momsfritagelse og politiske incitamenter, der flytter bilisterne over i elbiler. Hvilke andre initiativer har regeringen til at flytte danskerne over i grønne biler?

”Regeringen har sat det ambitiøse mål, at Danmarks samlede CO2-udslip skal nedbringes med 70 procent inden 2030, og det er afgørende, at transportsektoren bidrager til at nå det mål. Vi skal lære af nordmændenes gode erfaringer med at omstille deres samfund og infrastruktur til flere elbiler på vejene, men vi skal også lære af de ting, der ikke er gået så godt.

Jeg kan for eksempel forstå, at det har skabt trængsel for den kollektive trafik, at elbilerne må køre i busbanerne, og at et nyt parti mod bompenge på de norske veje er stormet frem hen over sommeren og har tydeliggjort, at den norske model har skabt store skel i samfundet.

Som bekendt har kommissionen for grøn omstilling af personbiler i Danmark (transportkommissionen) til opgave at vurdere mulighederne for at fremme grønne biler og skal blandt andet analysere mulighederne for at fremme de grønne biler ved hjælp af for eksempel afgiftssystemet, infrastrukturtilpasninger, energiforsyning samt andre konkrete virkemidler med henblik på at fjerne eventuelle barrierer for udbredelsen af lav- og nulemissionsbiler.

Jeg ser frem til at modtage anbefalingerne fra kommissionen i 2020, for med afsæt heri kan regeringen tage politisk stilling til den samlede strategi for omstillingen af bilparken.”

Brugte elbiler:

Ikke alle forbrugere har råd til at købe en ny elbil. Er det et fokusområde for dig, at der skal skabes et marked for brugte elbiler, der giver flere danskere mulighed for at vælge en elbil? Hvis ja, hvordan?

”Jeg vil umiddelbart forvente, at brugtbilsmarkedet for elbiler med tiden vil komme til at ligne det brugtbilsmarked, som vi kender for de konventionelle biler. Jeg forventer også, at prisudviklingen for elbilerne vil trække i retning af, at flere har råd til at købe en elbil.

Allerede næste år kommer et betydeligt antal nye modeller på markedet, og det vil ganske givet øge efterspørgslen og udskiftninger i den eksisterende bestand af elbiler.”

Teknologineutralitet:

Anser du brintbilen som et alternativ til konventionelle biler på sigt? Hvis ja, vil du arbejde for at brintbiler kan opnå lignende fordele som elbiler har/evt. vil få i fremtiden?

”Jeg ser bestemt interessante perspektiver i brint som alternativ drivmiddel. Jeg kan dog også forstå, at den høje pris, begrænsede infrastruktur og manglen på modeller vurderes at være en væsentlig barriere for udbredelsen af brintbiler, som det ser ud nu.

For nuværende gælder der særligt lempelige regler for registreringsafgiften for elbiler, plug-in hybridbiler og naturgasbiler frem til og med 2022 og for brintbiler til og med 2025. Vi skal i det hele taget anskue området teknologineutralt, for fremtiden kan jo godt byde på andre teknologier, der også leverer CO2-neutral transport.”

Infrastruktur:

Frem til 2030 forventes antallet af danske biler at vokse fra 2,6 millioner til 3,2 millioner. Hvordan vil ministeren sikre, at trængslen ikke stiger på de danske veje med den store stigning i biler?

”Det er velkendt, at der allerede i dag er en række trængselsramte strækninger i landet, hvor traffikanter sidder i kø i myldretiden med omkostninger for samfundet til følge.

Det er min ambition at indgå en bred og langsigtet politisk aftale, som adresserer de væsentligste trafikale udfordringer under hensyntagen til klima og miljø. I den forbindelse er det vigtigt, at vi ser bredt på, hvordan vi kan adressere trængslen.

Det vil både handle om at sikre, at der er gode alternativer til bilen, at trafikken afvikles effektivt, og at vi ser på nødvendige investeringer i vejnettet, for der skal også være veje, som fremtidens grønne biler kan køre på.”

Kilometerspoling:

Vil regeringen arbejde for et EU-forbud mod kilometerspoling og et EU-register efter belgisk forbillede, hvor bilens kilometertal registreres årligt?

”Vi overvejer på nuværende tidspunkt, om der er grundlag for at fastsætte yderligere foranstaltninger for at undgå svindel med kilometertællere. Som led i disse overvejelser er det hensigten, at spørgsmålet drøftes med transportordførerne i løbet af efteråret.”

[fusion_tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.70″ border=”1″ bordercolor=”” highlightposition=”left” content_alignment=”left” link=”” button=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_type=”” button_shape=”” buttoncolor=”default” title=”Det mener AutoBranchen Danmark” description=”” margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Elbiler: Pris og bekvemmelighed er to vigtige parametre, når danskerne skal vælge ny bil. Derfor mener AutoBranchen Danmark, at regeringen bør søge inspiration i Norge, hvor elbiler er undtaget fra en række afgifter og har praktiske fordele i trafikken.

Brugte elbiler: AutoBranchen Danmark ser gerne at firmabilsbeskatningen fremmer grønne biler. Den hurtige udskiftning af firmabiler vil gavne markedet af brugte grønne biler og dermed gøre elbiler tilgængelige for flere danskere.

Teknologineutralitet: Debatten handler primært om elbiler, men på sigt kan andre teknologier overhale elbilerne. Derfor foreslår AutoBranchen Danmark, at alle tilskud og fritagelser baseres på bilernes CO2-udledning. Infrastruktur: I 2018 mistede Danmark 20 milliarder kroner som konsekvens af trængsel. Derfor er det vigtigt, at centrale færdselsårer udbygges regelmæssigt og at nye initiativer påbegyndes, fx en Kattegatforbindelse, en fast forbindelse mellem Fyn og Als samt havnetunnelen i København.

Kilometerspoling: AutoBranchen Danmark mener, at der skal findes en samlet løsning på kilometerspoling i EU. Derfor foreslår AutoBranchen Danmark, at den belgiske model indføres i hele EU, hvor bilernes kilometertal registreres en eller flere gange årligt i et europæisk register.

[/fusion_tagline_box]