Bilforhandlere

Corona: Nu kan SMV’ere ansøge om rentefrit lån fra staten

Corona-hjælpepakken om rentefrie lån i form af moms og lønsumsafgift er blevet genåbnet for autobranchen. Betalingsfristen forlænges også for eksisterende lån.

Som AutoBranchen Danmark beskrev i april, kunne små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i foråret ansøge om at få et rentefrit lån af staten i form af allerede indbetalt moms eller lønsumsafgift. Planen var, at de rentefrie lån skulle tilbagebetales 1. april 2021, men den frist er nu blevet udskudt til 1. november 2021.

Hvem kan ansøge?

Virksomheder, der allerede har optaget et rentefrit moms- eller lønsumslån i foråret, kan ikke ansøge og vil dermed kun få gavn af den udskudte betalingsfrist.

Nu kan SMV’er, der betaler moms halvårligt eller kvartalsvis ansøge om at få deres momsindbetaling for 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019 udbetalt som et rentefrit lån. Tilsvarende kan virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode fire, anmode om et rentefrit lån svarende til den foreløbige opgørelse af lønsumsafgift for første kvartal af 2020 eller en fjerdedel af lønsumsafgiften for 2019.

For begge typer er det muligt at ansøge i perioden 17. november-18. december 2020. De rentefrie lån, der optages i denne periode, vil også skulle tilbagebetales 1. november 2021.

Virksomheder, der i perioden 27. oktober 2020 til og med den 18. december 2020, har skiftet 50 procent. eller mere af ejerkredsen vil ikke kunne ansøge, medmindre anmodningen om lån for disse virksomheder ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet

Beløbsgrænse på skattekonto forlænges

Som led i forårets hjælpepakke blev beløbsgrænsen på skattekontoen hævet til 100 mia. kroner frem til 1. april 2021, hvor lånene fra foråret skulle have været tilbagebetalt. Det blev gjort for at undgå, at virksomheder betaler negative renter af hjælpepakken. Denne ordning er også blevet forlænget til 1. november 2021.

Kontakt

Juridisk hotline