Elbiler

Dansk Erhverv styrker organisationen i AutoBranchen Danmark

AutoBranchen Danmark har meldt sig ind i Dansk Erhverv. Samarbejdet giver adgang til specialiserede advokater, styrket rådgivning og endnu mere mulighed for lobbyarbejde i EU.

AutoBranchen Danmark har taget et skridt ind i fremtiden med et styrket lobbyarbejde i Bruxelles, specialiseret rådgivning inden for områder som personalesager, virksomhedsdrift, arbejdsmiljø og medarbejderudvikling – for at nævne nogle få. Ydermere giver medlemskabet repræsentation i nye netværk, som kan styrke AutoBranchen Danmarks organisation.

Medlemsskabet blev besluttet på AutoBranchen Danmarks ekstraordinære generalforsamling i sidste uge.

”Vi glæder os over, at bestyrelsen har valgt at gå denne vej, og at det kunne vedtages på generalforsamlingen. Den bistand, vi nu kan trække på i Dansk Erhverv, stiller os stærkt og udvider vores palet af muligheder for rådgivning. Det vil i sidste ende komme medlemmerne til gode,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

”Til arbejdet i EU har vi CECRA, som er en branchespecifik organisation, der udelukkende har fokus på autobranchens interesser. Dansk Erhvervs kontor i Bruxelles dækker bredere, og det er en styrke, at vi nu får begge dele, for de kan supplere hinanden,” fortsætter Gitte Seeberg.

Vedtægtsændring gør alle lige

I AutoBranchen Danmark og AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) er der nu ikke længere krav om fælles medlemskab. Den vedtægtsændring blev ligeledes besluttet på sidste uges ekstraordinære generalforsamling.

Ændringen stiller nu alle medlemmer lige, da der ikke længere er krav om, at autolakerere skal være medlem af både ABAF og AutoBranchen Danmark. På samme måde er der heller ikke krav om, at bilforhandlere og værksteder skal være medlem af begge organisationer.

Således er der nu ensretning, så der gælder samme regler og muligheder for alle medlemmer.