Erhvervsstyrelsen har lavet en ny vejledning, som skal hjælpe virksomheder med at håndtere, hvordan blandt andet tilskud fra kompensationsordningerne i forbindelse med coronavirus skal håndteres i regnskabet. Det gælder også hvordan tilskuddene skal præsenteres i regnskabet. 

Helt konkret er der vejledning at hente på følgende områder:

Præsentation af løntilskud
Præsentation af tilskud til (kompensation for) faste omkostninger
Oplysninger om særlige poster i resultatopgørelsen
Fastlæggelse af indregningstidspunktet for statslige tilskud relateret til coronavirus/covid-19
Noten om honorar til revisor
Regnskabsmæssig behandling af nedsættelse af lejeomkostninger (leasing), herunder huslejenedsættelser

Se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 

På hjemmesiden er også link til selve vejledningen.