Et velfungerende åndedrætsværn på eksempelvis et autolakværksted er både vigtigt for medarbejdernes sundhed og lovpligtigt. Men det er langt fra altid, at der er styr på kvaliteten af den luft, der sendes ud gennem åndedrætsværnene.

Det forklarer Jesper Hviid, der er direktør hos ABAS Miljøservice, som har specialiseret sig i råd og vejledning til autobranchen.

“Vi oplever jævnligt virksomheder, der har fået udført kontrol af åndemiddelluft, som viser sig ikke at leve op til reglerne. Det kan føre til sanktioner fra Arbejdstilsynet i form af bøder og evt. certificeret rådgivning”, siger Jesper Hviid.

Få et kontroltjek

AutoBranchen Danmark samarbejder med ABAS Miljøservice, som har lavet en pakkeløsning målrettet friskluft-systemer, så medarbejdernes helbred beskyttes – og bøder og sanktioner fra myndigheder undgås.

Konkret kan jeres værksted få besøg af en akkrediteret medarbejder, der tager en prøve og sender den til laboratorietest. Herfra afgøres det, om den luft der sendes ud i medarbejdernes åndedrætsværn lever op til myndighedernes standard.

Det drejer sig specifikt om Arbejdstilsynets vejledning om arbejdets udførelse ”Trykluft til åndedrætsværn” D.5.1-1bekendtgørelse.

For René Thomsen, der er lakkonsulent hos AutoBranchen Danmark, er pengene til en kontrol givet godt ud.

“Arbejdstilsynet har et massivt fokus på alle de værnemidler, som beskytter medarbejdernes bedst muligt på værkstederne. Uanset om det er brugen af kemiske produkter eller åndedrætsværn med friskluft. Netop friskluft-systemer skal som minimum kontrolleres en gang om året for at leve op til kravene”, siger René Thomsen.

Herunder kan du læse mere om kontrolpakken, og du kan altid få vejledning af lakkonsulent René Thomsen.

Kontrolpakke og priser

  • En prøveudtagning udført af akkrediteret prøveudtager.

  • Test på Højvang Laboratorier, der er et akkrediteret miljølaboratorium.

  • Rapport og prøvetagningsresultater.

  • 7.000 kr. ex. moms er fast pris for Jylland + brofaste øer. Kørsel er inkluderet.

  • Tillæg på 1.000 kr., hvis der er kondensat (væske) i prøverne i laboratorietest for mikroorganismer.

  • Bestilling af kontrol kan sendes til direktør Jesper Hviid i ABAS Miljøservice på: jhn@abas.dk