Bilforhandlere

Forbedret arbejdsfordeling videreføres i 2021

Arbejdsgivere kan også i 2021 benytte en forbedret arbejdsfordelingsordning. Det betyder, at arbejdsgivere kan undgå at fyre medarbejdere og benytte lønkompensationsordningen fx ved reduceret aktivitet.

Dermed kan medarbejderen sættes ned i tid og tilsvarende ned i løn. For de ”overskydende” timer ift. medarbejderens kontrakt kan medarbejderen få en forhøjet dagpengesats.

Den forbedrede arbejdsfordeling blev lanceret i september, da det var planen, at lønkompensationsordningen kun skulle benyttes i de tvangslukkede brancher. Du kan læse mere om ordningen her.

Sådan er ordningen opbygget

Siden september 2020 har arbejdsmarkedets parter og regeringen besluttet at forbedre og videreføre ordningen i hele 2021. Blandt ændringerne er:

  • Ordningen kan nu benyttes i op til 12 måneder
  • Arbejdstiden kan nedsættes med op til 80 procent.
  • Det bliver nemmere at indkalde afløsere under benyttelse af ordningen.
  • Medarbejderne trækker ikke på deres toårige dagpengeret
  • Ordningen vil også blive nemmere at administrere for a-kasserne.

Ordningen kan benyttes, uanset om virksomheden har anvendt ordningen i 2020 eller ej. Tilsvarende er det heller ikke et krav i den nye ordning, at virksomheden har overenskomst.

Arbejdsfordelingen skal fortsat anmeldes til jobcenteret i den kommune, hvor den eller de pågældende ansatte har bopæl.

Kontakt

Juridisk hotline