Elbiler

Fristen for at stille sikkerhed som selvanmelder bliver udskudt

Motorstyrelsen har besluttet at udskyde fristen for at stille sikkerhed som selvanmelder til 1. februar 2020. Det sker efter et massivt pres fra AutoBranchen Danmark.

I forbindelse med fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere har Motorstyrelsen tidligere meldt ud ved styresignal af 14. november 2019, at forhøjelsen af sikkerheden skulle stilles senest 1. januar 2020. Eylem Ünüvar, juridisk chef er glad for, at presset på Motorstyrelsen har hjulpet.

“Fristen udskydes, fordi Motorstyrelsen anerkender, at der har været tale om en presset tidsplan. Branchen har gjort Motorstyrelsen opmærksom på, at mange selvanmeldere har brug for mere tid, og det har styrelsen lyttet til. For nogle virksomheder har det – blandt andet på grund af juleferien – været vanskeligt at nå at få sikkerhedsstillelsen på plads inden nytår”, siger Eylem Ünüvar.

Nye breve på vej til berørte firmaer

Nogle selvanmeldere modtog allerede et brev om trappemodellen og sikkerhedsstillelsen, inden fristen blev udskudt, og disse selvanmeldere får et nyt brev, hvor fristen er sat til 1. februar 2020. De selvanmeldere, der endnu ikke har hørt fra Motorstyrelsen, modtager et brev, hvor den nye frist fremgår.

Efter spørgsmål fra branchen om hvorledes sikkerhedsstillelsen kan stilles, oplyser Motorstyrelsen, at det fremgår af Den juridiske vejledning (E.A.1.5), at sikkerhedsstillelsen kan ske kontant eller i form af en bankgaranti. Sikkerhed kan også stilles i form af:

  • Selvskyldnerkaution fra forsikringsselskaber eller pengeinstitutter
  • Indlånsbøger med pengeinstitutter eller
  • Børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer.

Herudover har Skattestyrelsen oplyst, at kautionsbeviser fra et forsikringsselskab i forbindelse med sikkerhedsstillelsen godtages. Selvskyldnerkautionsbeviser eller kautionsbeviser skal være affattet efter retningslinjer fra Skatteforvaltningen.

Styresignal med beskrivelse af trappemodellen kan læses med det her link