Bilforhandlere

Guide: Sådan håndterer du som arbejdsgiver corona-vaccinationer

Coronavaccinationerne er godt undervejs og snart bliver det hverdag for en arbejdsgiver, at medarbejderne skal vaccineres.

AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) har i samarbejde med Dansk Erhverv samlet en række spørgsmål/svar og tips til håndtering af vaccinationerne.

Nedenfor kan du læse mere om de spørgsmål og svar, der knytter sig til vaccination mod COVID-19.

Q: Kan virksomheden kræve, at medarbejderen bliver vaccineret?

Det er frivilligt for alle borgere, om de vil tage imod en vaccine, og arbejdsgiveren kan således som klart udgangspunkt ikke pålægge de ansatte at blive vaccineret.

ABAF og Dansk Erhverv vurderer, at det i forhold til enkelte stillinger kan være nødvendigt for medarbejderen at blive vaccineret for at kunne udføre arbejdet, hvorved arbejdsgiveren principielt vil kunne pålægge medarbejderen at blive vaccineret. Det vil dog formentlig kun være muligt i ganske få tilfælde, og det er endnu uafklaret, om en medarbejder, der nægter at lade sig vaccinere, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner. ABAF anbefaler, at virksomheden kontakter os for nærmere rådgivning om dette.

Q: Kan virksomheden kræve, at medarbejderen dokumenterer vaccination ved et vaccinepas?

Dokumentation for vaccine er mindre indgribende end at kræve vaccination. Dog kan det samtidig fremstå som et indirekte krav om vaccine, og derfor er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at virksomheden som udgangspunkt ikke kunne kræve et vaccinepas.

I ganske få tilfælde, for eksempel hvor medarbejderen opholder sig i andre lande som et nødvendigt led i udførelsen af sit arbejde, kan medarbejderen efter omstændighederne blive mødt med et legalt krav om et vaccinepas for at kunne udføre sit arbejde. Dansk Erhverv anbefaler, at virksomheden kontakter os for nærmere rådgivning om dette.

Q: Har medarbejderen krav på at blive vaccineret i arbejdstiden?

Medarbejderen har ikke krav på at kunne blive vaccineret i arbejdstiden, og der er dermed ikke ret til løn for den tid, der medgår ved vaccinationen.

Det vil dog ofte være i alles interesse at få fremskyndet tidspunktet for vaccination, og Dansk Erhverv anbefaler derfor, at arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderen finder en løsning på, at medarbejderen kan blive vaccineret hurtigst muligt, hvor medarbejderen ønsker dette.

Hvis det er i arbejdstiden, og det i øvrigt driftsmæssigt lader sig gøre, kan det eventuelt aftales, at medarbejderen anvender afspadsering, anden frihed (eventuelt uden løn), eller alternativt at der arbejdes på andre tidspunkter for at tilgodese medarbejderens behov for at opnå frihed til at blive vaccineret.

Q: Hvad gælder, når medarbejderen lader sig vaccinere i fritiden?

At vaccinen er frivillig, betyder også, at medarbejdere, der bliver vaccineret i fritiden, ikke har krav på betaling for medgået tid ved vaccinationen. Dette gælder også, selvom arbejdsgiveren måtte have givet udtryk for, at denne gerne ser, at medarbejderne bliver vaccineret.

Q: Hvad gælder, hvis en vaccineret medarbejder får at vide, at han/hun er nær kontakt til en smittet person? 

Selvom medarbejderen er vaccineret, anbefaler myndighederne, at medarbejderen følger de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis medarbejderen ikke var blevet vaccineret. Det anbefales derfor fortsat også, at medarbejderen går i selvisolation, er særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørger for at blive testet, hvis der er symptomer på COVID-19.

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Q: Hvad gælder, hvis en vaccineret medarbejder oplever COVID-19 symptomer?

Selvom medarbejderen er vaccineret, er myndighedernes anbefaling, at man fortsat bør følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis medarbejderen ikke var vaccineret. Det vil sige gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet, hvis der er symptomer på COVID-19.

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) oplyser på deres hjemmeside, at der for en person, der er vaccineret mod covid-19, og som efterfølgende oplever covid-19 lignende symptomer og derfor går i selvisolation, fortsat vil være en realistisk formodning for, at personens fravær skyldes smitte med covid-19. Fraværet vil i denne situation være omfattet af sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, og der vil derfor kunne opnås refusion fra 1. sygedag, se dog nedenfor om symptomer indenfor de første 48 timer.

I forhold til bivirkninger som følge af vaccination har Sundhedsstyrelsen den 9. marts 2021 oplyst, at der ikke er behov for test ved moderate symptomer de første døgn efter vaccination mod COVID-19:

”Hvis du får milde til moderate influenzalignende symptomer inden for 48 timer, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19, er det ikke nødvendigt at blive testet, inden du kan komme tilbage på arbejde.

Det er nemlig almindeligt, at der kan opstå symptomer, der minder om influenzasymptomer, som for eksempel feber, hovedpine, kulderystelser, almen utilpashed, muskelsmerter eller ledsmerter inden for de første døgn efter, at man bliver vaccineret. Reaktionen er helt almindelig og et tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen.

Hvis der opstår velkendte, milde symptomer, som spontant forsvinder igen inden for 48 timer efter vaccination, er de mest sandsynligt en reaktion på vaccinationen. Og i den situation behøver du ikke at blive testet for COVID-19, før du vender tilbage til arbejde

Hvis symptomerne ikke spontant forsvinder igen inden for 48 timer, eller hvis der opstår andre symptomer på sygdom, for eksempel hoste eller andre øvre luftvejssymptomer, så bør du sygemelde dig og få en PCR-test, for at udelukke COVID-19, før du vender tilbage til arbejde.”

Retten til refusion fra 1. sygedag omfatter således ikke lønmodtagere, der oplever covid-19 lignende symptomer ud over 48 timer og fra det tidspunkt at det ved test er konstateret, at personen ikke er syg pga. smitte med covid-19, men hvor sygefraværet skyldes andre forhold, f.eks. bivirkninger af vaccinen mod covid-19.

Endvidere vil der ved fravær, der skyldes bivirkninger af vaccinen mod covid-19, som ikke er covid-19 lignende symptomer, fx muskelømhed omkring injektionsstedet, ikke være en realistisk formodning for, at personen kan være smittet med covid-19, og fraværet vil derfor heller ikke være omfattet af sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1.

Endelig angiver STAR, at for så vidt angår fravær der skyldes bivirkninger af vaccinen mod covid-19 i de første 48 timer, jf. sundhedsstyrelsens udtalelse, vil der ikke være en realistisk formodning for at personen kan være smittet med covid-19, og fraværet vil derfor ikke være omfattet af bestemmelsen.

Ovenstående er angivet ud fra gældende regler og vejledninger den 22. marts 2021. Dansk Erhverv tager derfor forbehold for eventuelle fremtidige ændringer og vil orientere herom, hvis der måtte blive lavet ændringer af reglerne.

Kontakt

Juridisk hotline