Home » Corona-virus: Det skal du være opmærksom på i kontrakter med kunder og samarbejdspartnere

Corona-virus: Det skal du være opmærksom på i kontrakter med kunder og samarbejdspartnere

(Bemærk, at artiklen er udgivet 12. marts 2020 og at hjælpepakker, lovgivning og øvrige tiltag i corona-krisen kan have ændret sig. Gå til vores tema-univers for de nyeste historier)

Hvordan skal du som bilforhandler, autolakerer eller værkstedsindehaver forholde dig til covid 19/ corona-virussen?

Her giver AutoBranchen Danmark dig overblikket over:

 • Hvordan du forholder dig til dine kontrakter i særlige situationer som under corona-virussen.
 • Hvordan du håndterer forsinkelser på levering af reservedele eller lignende tjenesteydelser.
 • Hvordan du skal forholde dig til din erhvervs- og virksomhedsforsikring.
 • Giver dig den vigtigste tjekliste til initiativer nu og her.

Den vigtige tjekliste

 • Tjek jeres kontrakter med kunder og samarbejdspartnere.

 • Tjek jeres forsikringer.

 • Tjek om ordrer eller opgaver kan fremskyndes

 • Etabler kontakt til tidligere medarbejdere eller andre, som kan hjælpe i forretningen, hvis dele af forretningen bliver ramt af, at medarbejdere må gå i karantæne.

 • Indtænk i fremtidige aftaler, at der tages specifikt stilling til epidemier, pandemier og deraf følgende indvirkning på produktion, levering eller lignende.

 • Vær særlig opmærksom på hyppige berøringsflader i/omkring produktion og kundefaciliteter.  Det kan være nøgler, kontanter, kaffemaskiner i venteområder og meget andet.

 • Indsæt evt. ekstra rengøring – og opstil generelle forsigtighedsprincipper.

Flere guides og forholdsregler

Sådan er du stillet forsikringsmæssigt2020-03-12T11:40:44+01:00
 • Som bilforhandler eller værksted bør du læse dine forsikringspolicer grundigt igennem for at afklare, hvordan jeres virksomhed er stillet i krisesituationer eller ved pandemier som corona-virus.
 • Mange forsikringsselskaber tager forbehold for force majeure-situationer, altså situationer hvor visse aftalepunkter ikke kan overholdes af kontraktparter, der i værste fald kan føre til tab af omsætning eller nedgang på driftsresultatet.
 • AutoBranchen Danmark anbefaler, at man kontakter sit forsikringsselskab hurtigst muligt, hvis man er i tvivl om, hvordan man er stillet.
Fritager corona-virus kontraktparter for ansvar?2020-03-12T11:48:01+01:00

I en særlig situation som corona-virus er begrebet force majeure et nøglebegreb. Det betyder, at begge parter kan fritages for dele af deres forpligtelser på en kontrakt ved en ekstraordinær situation. Her gennemgår vi, hvad det betyder for dig som bilforhandler, autolakerer eller værksted:

 • I situationen med corona-virus og nedlukningen af Danmark er det vigtigt, at man som aktør i autobranchen tager fat i alle sine kontrakter med kunder og samarbejdspartnere.
 • Her skal I nærlæse det afsnit, som omhandler force majeure – eller andre dele af kontrakten, der i særlige tilfælde fritager parter for ansvar.
 • Hvis der er tale om en force majeure-situation, kan en kontraktpart være ansvarsfri, dvs. fri for erstatningsansvar, selv om denne ikke opfylder sine forpligtelser i aftalen.
 • Man skal altid klarlægge, om det er umuligt for parterne at opfylde deres forpligtelser. Den part, der påberåber sig force majeure, skal påvise, at det ikke er muligt at opfylde den aftalte forpligtelse.
 • Det er vigtigt at understrege, at køberen af varer eller ydelser skal kunne håndtere forsinkelser på levering, uden at man af den årsag kan ophæve kontrakten. Eller påberåbe sig erstatningskrav som følge af forsinkelsen.
 • Force majeure gælder ikke, hvis det blot er blevet dyrere eller mere tidskrævende at levere eksempelvis reservedele til biler på værksted. Eller hvis leveringen af en ny bil til en kunde trækker ud.
 • Hvis man kan skaffe reservedele eller biler til aftalt tid, men at prisen bliver højere, så er man forpligtet til at gøre det.
 • Det er derfor vigtigt, at man både over for egne kunder, og i kontrakter hvor man selv er kunde, er opmærksom på, at force majeure ikke kan påberåbes, hvis den pågældende reservedele eller lignende kan skaffes hos en anden leverandør til en højere pris.
Nærlæs kontrakter for at afklare situationer som ved corona-virus2020-03-12T11:55:26+01:00
 • I kontrakter indsættes ofte en klausul, som regulerer force majeure-situationer, herunder hvad, der kan defineres som force majeure. Eksempelvis særlige omstændigheder som en pandemi som corona-virus.
 • Mange standard-slutsedler tager eksempelvis forbehold for forsinket levering ved force majeure-omstændigheder, samt hvad, der kan defineres som force majeure.
 • Dette omfatter dog ikke nødvendigvis alle kontrakter, og AutoBranchen Danmark anbefaler, at man nærlæser sin kontrakt, hvis man er i tvivl. Det vil sige, at man bør gennemgå kontrakten for at se, om der er indsat en force majeure-klausul.
 • Dernæst skal man finde ud af, om klausulen dækker den nuværende situation under en pandemi som corona-virus.
 • Hvis parternes kontrakt indeholder en force majeure-klausul, som ikke tager forbehold for pandemier som corona-virus, påbud fra myndigheder eller karantæner, kan man muligvis påberåbe sig force majeure efter gældende dansk ret.
Hold kunden opdateret om leveringsstatus2020-03-12T12:01:54+01:00
 • Det er vigtigt at understrege, at man over for kunder har en oplysningspligt om, hvordan den nye leveringsstatus på reservedele eller lignende ser ud under situationer som corona-virus.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle forpligtelser bortfalder, hvis en kontraktpart ønsker at påberåbe sig force majeure.
 • Man kan blive erstatningsansvarlig ved manglende oplysning til kunden samtidig med, at man ikke kan påberåbe sig force majeure.
 • Begge kontraktparter må forventes at udvise almindelig loyalitet over for sine samarbejdspartnere og indrette sig bedst muligt for at begrænse gener.
 • Det er som nævnt alene i tilfælde af upåregnelighed, at en kontraktpart kan frasige sig ansvaret under force majeure.
 • For nye aftaler, der er indgået efter, at der er erklæret en international sundhedskrise, vil det være svært at påberåbe sig force majeure, da situationen med pandemien var kendt på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

Redningspakke fra regeringen

Regeringen har udarbejdet en nødhjælpsplan for virksomheder, der er ramt økonomisk som følge af corona-virussen. Bl.a. har de forlænget virksomheders betalingsfrister vedr. moms.

Denne er pt. forlænget med tre månedlige rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage.

På nuværende tidspunkt er kun store virksomheder omfattet af ordningen (årlig momspligtig omsætning på over 50 mio. kr.), men Skatteministeriet er ved at undersøge mulighederne for at afgiftsperioderne for små og mellemstore virksomheder også kan forlænges.

Ydermere forlænges virksomheders betalingsfrister vedr. indeholdt AM-bidrag og A-skat, mens selskaber også gives mulighed for selv at nedsætte deres acontoskat.

Du kan læse mere om tiltagene her. Og holde dig opdateret på coronasmitte.dk

2020-04-02T14:57:28+02:0012/03/2020|Tags: , , , |
Go to Top