Bilforhandlere

I nogle tilfælde skal arbejdsgiver betale coronatest 

For så godt som alle voksne danskere er det blevet relevant at tage en coronatest fra tid til anden. Derfor er spørgsmålene om coronatest rykket ind på arbejdspladserne. For hvem skal betale for testen og ikke mindst den tid, der bruges på testen? 

“Først og fremmest er testen jo nu blevet gratis, hvad enten det drejer sig om lyntesten eller den, PCD-test, vi har kendt hele tiden,” siger juridisk konsulent i AutoBranchens Arbejdsgiverforening, ABAF, Marc Risvang. 

Det væsentlige spørgsmål handler derfor om, hvem der skal betale for den tid, der bruges på det. Det spørgsmål blev relevant, da Folketinget i slutningen af året vedtog en hastelov, der gør det muligt for arbejdsgivere at kræve en medarbejder testet for covid-19. Her er svaret forholdsvis klart. 

“Hvis arbejdsgiveren pålægger medarbejderen at blive testet, er det også arbejdsgiveren, der betaler. I praksis vil sådan en test ofte ligge i arbejdstiden og så skal medarbejderen altså ikke tage frihed for at blive testet,” siger Marc Risvang, og fortsætter. 

“Man kan også forestille sig den situation, hvor medarbejderen tager testen på vej hjem fra arbejde. Hvis der er ventetid og det griber meget ind i medarbejderens fritid, har medarbejderen krav på økonomisk kompensation,” fortæller Marc Risvang. 

Han understreger, at der naturligvis skal være en saglig begrundelse for at pålægge medarbejderen at blive testet. En saglig grund kunne være en begrundelse om at undgå smittespredning.  Det skal gøres skriftligt, og i øvrigt er det vigtigt at understrege, at når medarbejderen er blevet pålagt at tage en coronatest, er medarbejderen også forpligtet til at oplyse om resultatet af testen. 

Omvendt hvis en medarbejder selv ønsker at blive coronatestet, er det også medarbejderen selv, der må afholde omkostningerne.  

Med corona har arbejdsgiver har ret til sygerefusion fra dag ét 

I forbindelse med coronapandemien blev reglen om sygerefusion suspenderet. Reglen om, at en virksomhed kan få lønrefusion for medarbejdere, der er syge i mere end 30 dage, gælder således ikke, hvis medarbejderen er syg med corona. I det tilfælde kan virksomheden søge og få lønrefusion fra det offentlige allerede fra første dag.  

AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) under Dansk Erhverv, har nogle guides og skabeloner, som kan bruges når en medarbejder ønskes coronatestet. Se materialet her  (kræver login til ABAF/Dansk Erhverv)

Har du spørgsmål, kontakt ABAF på telefon 33 31 45 55. Tryk derefter 1 for at blive stillet direkte om til ABAF. Åbent alle hverdage klokken 8.30 til 16.30. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper