Bilforhandlere

Leasingbiler på el får et stort afgift-smæk i 2021

Elbiler under 400.000 kr. står til at blive pålagt 65% i registreringsafgift i 2021 kontra de facto 0% til og med 2020. Det får også konsekvenser for de leasingbiler, som kører på ren el eller er plugin hybrider.

Reglerne for registreringsafgiften for leasingbiler blev ændret i 2017, så bilers afgiftspligtige værdi skal genberegnes senest fire måneder efter første registrering. Fordi registreringsafgiften i skrivende stund står til at gå fra 0 til 65%, får det stor betydning for genberegningen af leasede el- og hybridbiler.

“I et skriftligt svar fra Motorstyrelsen bekræfter styrelsen, at genberegningen skal foretages ud fra de 65%. Det betyder, at køberen af leasingbilen kommer til at betale markant mere i registreringsafgift end først antaget”, forklarer Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark.

Den såkaldte transportkommission forventes at komme med første del af et samlet oplæg til en revision af bilafgifterne i september 2020. Det kan betyde, at der på et senere tidspunkt fra Christiansborg bliver fastlagt et nyt afgiftsniveau for biler på strøm. Men indtil andet er vedtaget, er de 65% gældende.

Skal stå forrest i slutsedler

I øjeblikket er der lange leveringstider på el- og hybridbiler. Det betyder, at bilen måske lige kan nå at blive leveret, inden nytårsraketterne springer i 2021.

Men den kraftigt forhøjede registreringsafgift vil vende op og ned på det incitament, som leasingtagerne har i forhold til at kigge på eksempelvis en plugin-hybrid eller en elbil.

“Vi anbefaler, at forhandlerne grundigt oplyser kunderne om dette aspekt, fordi det er min vurdering, at et forbehold i slutsedlen om, at hvis der efter aftalens indgåelse sker ændringer vedrørende afgiften, og at kontantprisen heraf skal reguleres tilsvarende op eller ned, ikke vil være et tilstrækkeligt forbehold over for kunden. En regulering på hele 65% er et meget stort spring, og kunden vil være berettiget til at udtræde omkostningsfrit af aftalen”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

“Mit råd er derfor, at man drøfter risikoen for en afgiftsstigning med kunden, og får indskrevet konkret og meget tydeligt på første side af ens kontrakter, at såfremt køretøjet leveres i 2021, vil afgiften blive beregnet efter 2021-afgiftssatser, og bilens pris vil således blive x kr. Det er meget vigtigt, at dette bliver skrevet klart og tydeligt, da der gælder meget strenge regler om gennemsigtighed og prisoplysning over for forbrugere.”

Rammer også almindelige købere

Som AutoBranchen Danmark tidligere har skrevet om, vil den forhøjede registreringsafgift også få betydning for traditionelle bilkøb, når bilerne drives af el eller et hybrid-setup. Igen er problemet lang leveringstid og det faktum, at registreringsafgiften først beregnes, når bilen kan leveres.

Bjarne Pape A/S i Kastrup er et af de bilhuse, som sælger en af de mest eftertragtede elbiler i øjeblikket – nemlig en Hyundai Kona electric. Indehaver Bjarne Pape mener, at biler på eldrift kører ind i massive problemer, hvis bilerne pålægges 65% afgift i 2021.

“Prisforskellen på de elbiler, vi kan tilbyde i dag og så de samme modeller, vi kan tilbyde efter 1. januar 2021, vil ganske enkelt være alt for stor. Det vil i min optik ødelægge det hele”, siger Bjarne Pape.

Han og personalet er i gang med at sikre, at det af alle slutsedler og øvrig kommunikation med kunderne fremgår tydeligt, at der kan komme afgiftsstigninger fra årsskiftet.

Registreringsafgiften på el- og pluginhybridbiler står til en forhøjelse i 2021.

  • Hvis ikke fritagelsen forlænges, skal der betales 65% registreringsafgift på elbiler i 2021, 90% i 2022 og 100% i 2023.
  • Samme stigning gælder plugin-hybridbilerne.
  • Stigningen kan få konsekvenser for leasede el- og pluginhybridbiler. Her skal registreringsafgiften genberegnes senst fire måneder efter første registrering.
  • Tiltaget om genberegning stammer far 2017 og kom i kølvandet på misbrug af de daværende regler.

Kontakt

Juridisk hotline