Bilforhandlere

Lempelse af restriktioner og forbedring af lønkompensation gennemført

Mens AutoBranchen Danmark presser på for en genåbning af branchen, er det blevet lidt lettere for kunderne at handle, mens medarbejdere på lønkompensation kan pålægges at bidrage med feriedage.

AutoBranchen Danmark har siden nedlukningen af branchens salgslokaler presset på for en delvis genåbning. I vores genåbningsplan, der er forelagt for regeringen, har vi foreslået, at det kan ske gennem tidsbestilling og et kvadratmeterkrav, så der kun vil være få kunder i lokalerne på samme tidspunkt.

På det seneste har en række organisationer også talt varmt om en delvis genåbning. Det gælder bl.a. Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, der også har brugt autobranchen som eksempel på, hvor der kan genåbnes delvist.

Tilsvarende fremhævede Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselotte Blixt den 3. februar 2021 fra Folketingets talerstol, at det ikke giver mening at holde salgslokalerne tvangslukkede.

Finansministeren lyttede til AutoBranchen Danmarks kritik

På et møde med fungerende finansminister Morten Bødskov den 5. februar gentog AutoBranchen Danmark opfordringen til en delvis genåbning snarest. På mødet deltog også 17 andre erhvervs- og lønmodtagerorganisationer fra andre brancher, der lige som AutoBranchen Danmark blev bedt om at komme med forbedringsforslag til restriktioner og hjælpepakker.

Som repræsentant for autobranchen fremhævede adm. direktør Gitte Seeberg igen, at med så store salgslokaler giver det ikke mening, at der ikke kan lukkes en håndfuld kunder ind efter aftale.

Flere af de andre erhvervsorganisationer på mødet anerkendte og påpegede problemstillingen, da andre brancher har tilsvarende udfordringer. Finansministeren tog positivt imod AutoBranchen Danmarks synspunkter, men regeringen ville ikke lægge sig fast på et tidspunkt for en hel eller delvis genåbning af detailhandlen.

Lempelse af click-and-collect regler

Kort forinden mødet præsenterede regeringen, at man ønskede at gøre det nemmere for kunder at afhente forudbestilte varer i butikker. Frem til 8. februar var det et krav, at varer til afhentning skulle forudbetales. Men fra 8. februar 2021 er kravet blot, at der skal være indgået en skriftlig købsaftale på forhånd, hvorefter kunden har mulighed for at betale for varen i butikken.

For autobranchen forventes lempelsen ikke at øge salget af biler markant, men den kan gøre det mindre bureaukratisk at foretage et fjernsalg, da der ikke skal ske elektronisk betaling på forhånd.

Lønkompensation: mulighed for at pålægge feriedage

Der kan varsles egenbetalte feriedage med mindst én dags varsel per lønkompensationsperiode svarende til 28 dage, hvor virksomheden får lønkompensation for medarbejderen.

Der kan dog også varsles en dag i perioden fra og med den 18. januar 2021 for de første 21 kalenderdage, hvor virksomheden får lønkompensation for medarbejderen.

Hvis en medarbejder ikke er hjemsendt fra den 18. januar 2021, men f.eks. først hjemsendes den 25. januar 2021, gælder der ikke en 21 dages periode for den pågældende medarbejder, men derimod en 28 dages periode fra første hjemsendelsesdag.

Det er ikke et krav, at de 21/28 dage opgøres som sammenhængende kalenderdage. Hvis medarbejderen midlertidigt kaldes på arbejde, fragår de dage medarbejderen har været kaldt på arbejde, i opgørelsen af de 21/28 dage.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper