Elbiler

Mercantec og autobranchen sætter ind over for kvinderne

Mercantec, erhvervsskole i Viborg, er seneste skole, som slutter sig til AutoBranchen Danmarks fokus på kvinder på autouddannelsen.

Mercantec, der også har adresser i Bjerringbro, Skive og Ulfborg, arbejder på flere fronter med at skabe uddannelser, som er attraktive for begge køn. Og set i det lys passer samarbejdet med AutoBranchen Danmark fortrinligt.

AutoBranchen Danmark har nemlig  i samarbejde med konsulenthuset Living Institute udviklet en trivselsundersøgelse, som skal hjælpe med at undersøge de unge pigers trivsel på skolen såvel som i virksomheden. Formålet er at sikre, at autouddannelserne også er attraktive for kvinderne. Den undersøgelse bliver nu brugt af en række erhvervsskoler over hele Danmark og skal medvirke til at styrke indsatsen overfor kvinderne.

Danmark kommer til at mangle faglærte

Ifølge en række analyser vil Danmark mangle i omtrent 60.000 faglærte om bare fem til seks år. Mange fag vil mangle faglærte, og mange fag mangler kvinder.

”Der er kamp om arbejdskraften inden for mange fag, og der er slet ingen tvivl om, at kvinder har stort potentiale i mange af de fag, vi traditionelt kender som mandefag. Samtidig er mekanikerfaget i en enorm udvikling, som man sagtens kan se kvinder i, så derfor giver det god mening at se i retning af de unge kvinder,” siger Stine Damborg, der er chef for Unge og Erhverv på Mercantec i Viborg.

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, har hæftet sig ved, at kun 10 procent af medarbejderne i autobranchen er kvinder. Undersøgelser viser, at det giver bedre resultater med en mere ligelig kønsfordeling. Og da branchen står til at mangle faglærte, er interessen for kvinderne oplagt.

”Virksomhederne i autobranchen har brug for at ruste sig til den udvikling, som er i gang i øjeblikket. Kampen om de gode medarbejdere øges, og udviklingen går i retning af mindre olie og mere teknik. Ydermere tyder meget på, at de kvinder, som allerede er i branchen, er fagligt meget dygtige.,” siger Gitte Seeberg og fortsætter:

”Et værksted ser i dag helt anderledes ud end det gjorde for 20 år siden. Vi skal vise kvinderne, at der er karrieremuligheder i autobranchen, og når vi måler kvindernes trivsel på uddannelsen, får vi pejlemærker for, hvad der er godt, og hvad der er skidt på skolen såvel som i virksomheden. Det er vigtig og brugbar viden,” siger hun og slår fast, at rekruttering af kvinder er et emne, som hendes organisation arbejder seriøst med – både for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og for en bedre kønsfordeling.