Bilforhandlere

Nedlukning sætter dele af Danmark på nødblus 

En række restriktioner skærpes i store dele af Danmark, mens landsdækkende restriktioner og retningslinjer blandt andet i detailhandlen forlænges til 28. februar 2021.  

Det meddelte først statsminister Mette Frederiksen sammen med sundhedsmyndighederne på et pressemøde mandag.  Restriktionerne handlede i første omgang om 38 kommuner omkring hovedstaden og det øvrige Sjælland samt Odense og Aarhus. Sidenhen er restriktionerne udvidet til i alt 69 kommuner – herunder hele Region Sjælland, hele Region Midtjylland samt Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner i Region Syddanmark og desuden Odense og Aalborg. 

Autobranchens virksomheder kan fortsat fungere, men myndighederne opfordrer til hjemmearbejde i disse dele af Danmark.    

Mens alle offentlige arbejdspladser opfordres kraftigt til, at alle medarbejdere i “ikke-kritiske” funktioner skal arbejde hjemme, opfordrer myndighederne også private virksomheder til i videst muligt omfang at gøre det samme.   

Elever på erhvervsuddannelser sendes også hjem til fjernundervisning. 

For de første 38 kommuner gjaldt dette fra den 9. december. For de resterende 31 kommuner gælder restriktionerne fra den 11. december.  

Myndighederne havde tidligere meldt restriktioner ud for blandt andet detailhandlen, der skulle gælde fra mandag den 7. december. Disse restriktioner, som også gælder virksomheder i autobranchen med store salgslokaler, er nu forlænget helt til 28. februar 2021.  

Ensretning i store butikker 

Har du butikslokale på mere end 2000 kvadratmeter gælder der nye restriktioner fra den 7. december. Sundhedsminister Magnus Heunicke meldte ud på et pressemøde i begyndelsen af december, at myndighederne skærpede en række restriktioner. Herunder var øgede afstandskrav, og en ensretning af færden i butikken. Dette er landsdækkende krav.  

Er du ansat i, eller driver du en butik med butiksareal på mere end 2000 kvadratmeter, der er tilgængelig for kunderne, så gælder der nye regler om ensretning i butikken. Samtidig gøres anbefalingerne om antal besøgende i butikker nu til et krav.   Selve kravet afhænger af butikkens størrelse:  

  • Butikker mellem 2.000 og 4.999 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 10 kvadratmeter indendørs gulvareal med offentlig adgang.  
  • Butikker mellem 5.000 og 9.999 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 12 kvadratmeter indendørs gulvareal.  
  • Butikker over 10.000 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 25 kvadratmeter indendørs gulvareal.  

Kravene om ensretning i stormagasiner, storcentre og butikker på over 2000 kvadratmeter, gælder som nævnt i hele landet.  

Bemærk desuden, at kravene om mundbind og visir i alle butikker fortsat gælder. Disse er nu forlænget til 28. februar 2021.   

Det vil sige at alle medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere med flere, skal bære mundbind eller visir i de områder af virksomheden, der er offentligt tilgængelige. Det betyder, at uanset om man sidder bag sit skrivebord, indskriver en bil eller fremviser en bil, skal der bæres mundbind eller visir.  

Hvis medarbejderen er afskærmet bag en plexiglasplade, som det kendes fra mange detailbutikker, vurderes det ikke, at medarbejderen skal bære mundbind. Kunden skal dog fortsat bære mundbind.  

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke på fx værkstedet eller i frokoststuen, hvor offentligheden ikke har adgang.  

Myndighederne har ikke specificeret, om kravet til mundbind gælder i forbindelse med prøvekørsel af biler. Vi ved dog, at kørelærere og elever skal bære mundbind. AutoBranchen Danmark opfordrer derfor til, ud fra et forsigtighedsprincip, at der bæres mundbind eller visir ved prøvekørsler for både at beskytte kunde og sælger i den situation.   

Forsamlingsloftet på 10 personer forlænges også til 28. februar 2021.  

Bemærk dog, at det ikke gælder for ”almindelig ophold og færden” på arbejdspladsen. Dermed er det tilladt at have mere end 10 personer på arbejdspladsen, forudsat at det er nødvendigt for at udføre arbejdet på normal vis.  

Men forsamlingsforbuddet vil ifølge AutoBranchen Danmarks vurdering gælde på arbejdspladsen, hvis der fx afholdes fredagsbar eller julefrokost i arbejdspladsens lokaler, fordi det er en social aktivitet.  

Muligheden for at være 500 personer ved siddende arrangementer er indtil videre suspenderet.   

Opsynspersonale i store butikker  

I butikker på over 2000 kvadratmeter er det fortsat et krav, at der er synligt opsynspersonale, der sikrer, at restriktionerne overholdes i den del af butikken, der er offentligt tilgængelig.  

Det er AutoBranchen Danmarks opfattelse, at medarbejdere kan udfylde denne rolle, såfremt de er bekendt med reglerne og er synlige fx ved at iføre sig en gul vest, som man kender det fra supermarkeder, stormagasiner mv. Vi er i gang med at søge yderligere afklaring om dette forhold.  

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at butikker på mindre end 2000 kvadratmeter følger samme regler.  

Kravene gælder frem til den 28. februar. 

Kontakt

Juridisk hotline