Elbiler

Nye 2020-satser til dig som bruger firmabilen privat

transport, business trip and people concept - happy senior businessman driving car

Hvis du er bilforhandler og anvender lagerbiler privat, beskattes du af den private kørsel. Derfor opdaterer Skattestyrelsen nu vejledende mindsteværdisatser for 2020, og satserne gælder både for nybils- og brugtbilsforhandlere. Dog er satserne kun gældende for biler på under 300.000 kr. Ligger bilerne over skillelinje, beskattes den private anvendelse på en konkret vurdering, hvor der bl.a. kigges på biles markedsværdi.

Sådan forholder man sig uden en kørebog

Normalt fungerer en kørebog eller tilsvarende dokumentation til at beregne beskatningsgrundlaget, og der findes en række digitale systemer til at notere og bogføre kørselsbehovet. Hvis dette ikke er muligt, har Skattestyrelsen udarbejdet følgende retningslinjer, hvis der ikke kan fremlægges den type dokumentation.

  1. Den private kørsel fastsættes til 8.000 km om året. Hertil kommer et tillæg for kørsel mellem hjem, arbejde og eventuel fritidsbolig.
  2. Værdien af den private kørsel fastsættes og ganges med den gældende kilometertakst (befordringsgodtgørelse).
    1. Befordringsfradraget udgør i 2020 1,96 kr. for kørsel mellem 25-120 km.
    2. Køres der længere end 120 km. lyder taksten på 0,98 kr.

Denne beskatning af den private anvendelse er der fuld fradragsret for de afholdte driftsudgifter.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og benytter varelagerbiler til privat kørsel, skal beskattes efter reglerne om fri bil i ligningslovens regler.