Bilforhandlere

Nye hvidvaskkrav er trådt i kraft og omfatter især leasingselskaber

Hvis du driver et finansielt leasingfirma med biler, vil din virksomhed være omfattet af nye krav med effekt fra 1. januar 2021. Alle virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens regler og som er under Finanstilsynets tilsyn, er underlagt det nye indberetningskrav, der fremgår af en nylig udstedt bekendtgørelse.

Sådan ændres krav

Fra d. 1. januar 2021 er der indført regler om en årlig indberetningspligt for bl.a. finansielle leasingselskaber. Virksomhederne skal indsende en afrapportering af AML/CTF data

Oplysningerne skal bruges til styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed på hvidvaskområdet, så Finanstilsynet i fremtiden kan foretage tilsyn på baggrund af mere præcise og datadrevne risikovurderinger med henblik på at prioritere indsatsen på et bedre grundlag. 

Hvilke data skal indberettes?

De data, der skal indberettes, handler om virksomhedens karakteristika og dens aktiviteter, oplysninger om kundedata og hvilke risici, der er for at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terror. 

Du kan læse mere om hvilke oplysninger, der skal indberettes i Finanstilsynets tekniske anvisning, der indeholder en vejledning til virksomhederne om, hvad der skal indberettes, herunder hvordan de enkelte parametre skal opgøres.

Den tekniske anvisning angiver, hvordan virksomheder skal opgøre deres iboende risiko på en skala fra 1 til 10. Derudover er der vejledning til, hvordan virksomheden skal opgøre omsætning, kundeforhold, kundetransaktioner, underretninger til Hvidvasksekretariatet, osv. I tilknytning til indberetningen er der derudover udarbejdet en separat matrix, hvor virksomheder skal afkrydse samtlige produkter, som virksomheden udbyder – enten direkte eller indirekte som agent for en tredjepart, uanset om der aktuelt er kunder, der modtager eller benytter de pågældende produkter. 

Har I modtaget brev fra Finanstilsynet?

AutoBranchen Danmark har været i kontakt med Finanstilsynet om de nye indberetningskrav. Finanstilsynet oplyste i den forbindelse, at omfattede virksomheder burde have fået tilsendt et orienteringsbrev om de nye krav.

Hvis du mener, at din virksomhed er omfattet, men har I ikke modtaget et sådant brev, vil vi råde jer til at kontakte Finanstilsynet herom. 

I den nye bekendtgørelse om reglerne, er indsat en frist d. 13. februar 2021 til at rette henvendelse til Finanstilsynet, hvis man mener, at ens virksomhed er omfattet af reglerne. Har din virksomhed endnu ikke fået rettet henvendelse herom, vil vi råde jer til at gøre dette hurtigst muligt. 

Tilsyn kan på sigt udstede bøder 

Finanstilsynet har ret til at udstede bøde ved manglende eller rettidig indberetning. Finanstilsynet har dog oplyst AutoBranchen Danmark om, at man i den første tid vil holde igen med bødeblokken indtil virksomhederne, har haft en rimelig mulighed for at sætte sig ind i de nye krav. 

Første frist for selve indberetningen af dataen, er d. 11. august 2021 med referenceperiode fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021. Næste indberetning vil herefter være senest d. 11. februar 2022 med referenceperioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.  

Indberetning kan kun ske gennem FIONA, der er Nationalbankens og Finanstilsynets fælles indberetningssystem. 

Såfremt virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen, vil vi anbefale, at virksomheden allerede nu begynder at danne sig et overblik over parametrene, og hvordan virksomheden bedst opgør disse i henhold til Bekendtgørelsen og den tekniske anvisning.

Eftersom indberetningen kun kan foretages gennem FIONA bør virksomheder derudover sikre sig, at de har adgang og kendskab til systemet. 

Man kan læse mere om de nye indberetningskrav på Finanstilsynets hjemmeside her og kontakte dem med spørgsmål. 

Kontakt

Juridisk hotline