Bilforhandlere

Nye miljøzoner i Danmark: tjek om dit køretøj kan køre ind

Nye regler for miljøzoner betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler fra 1. juli 2020 ikke længere har adgang til miljøzonerne, med mindre de har monteret et partikelfilter.

Det betyder en række ændringer for dig, der enten bruger varebiler, lastbiler eller busser i København, på Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense, hvor zonerne ligger. Herunder kan du læse mere:

Sådan er reglerne for varebiler

Fra og med den 1. juli 2020 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter for at få adgang til miljøzonerne, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2007 eller senere.

Vær opmærksom på, at reglerne gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen.

Læs mere om reglerne for varebiler her

Sådan er reglerne for lastbiler og busser

Fra og med den 1. juli 2020 skal der på lastbiler og busser være monteret et partikelfilter for at få adgang til miljøzonerne, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. oktober 2009 eller senere. Euro 5- og EEV-tunge køretøjer er undtaget fra datokrav og må gerne køre i miljøzonerne.

Læs mere om reglerne for lastbiler og busser her

Sådan kontrolleres køretøjer inden for zonerne

Der indføres digital kontrol af ordningen baseret på automatisk aflæsning af nummerplader. De første tre måneder (fra 1. juli til 31. september) vil der ikke blive udstedt bøder til køretøjsejere på baggrund af den digitale kontrol. Der vil i stedet blive givet en advarsel.

Først fra 1. oktober 2020 vil der blive udstedt bøder baseret på den digitale kontrol. Politiet kan dog, som i dag, føre kontrol med om miljøzonereglerne overholdes.

Miljøzonemærker forsvinder

Med loven har man også besluttet at afvikle miljøzonemærket. Det betyder, at man ikke længere behøver at have et miljøzonemærke, samt at kontrollen af kørsel i zonerne ikke længere baserer sig på miljøzonemærket.

Sådan gøres varebiler lovlig

Du skal kontakte et værksted, som kan eftermontere partikelfilter på dit køretøj. Når filteret er monteret på køretøjet, skal køretøjet have dette registreret via en synshal. I synshallen testes filteret og synshallen sørger også for at filteret bliver registreret på dit køretøj i køretøjsregisteret (DMR).

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i:

Inden erklæringen forevises i synshallen skal erklæringen indsendes til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk. Miljøstyrelsen tildeler herefter et identifikationsnummer, som ejeren eller brugeren skal påføre erklæringen.

Sådan gøres lastbiler og busser lovlige

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for lastbiler og busser er fastsat i

Inden erklæringen fra filterleverandøren forevises i synshallen skal erklæringen indsendes til Miljøstyrelsen på miljozoner@mst.dk. Miljøstyrelsen tildeler herefter et identifikationsnummer, som ejeren eller brugeren skal påføre erklæringen.

Kortvarig dispensation fra reglerne

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler, busser og varebiler fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun for en afgrænset periode.

Du finder oversigten over muligheden for dispensation på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kort over miljøzonerne

Miljøzonerne i Danmark er indført i flere store byer herunder København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus. Se miljøzonerne i:

Transitruter

Det er også muligt at benytte de såkaldte transitruter i miljøzonerne, hvis et køretøj ikke opfylder miljøzonekravene:

I København kan man køre til og fra Nordhavnen gennem en særlig transitrute. Se den på kortet her.

I Aalborg er Vesterbro og Strandvejen fra vestbyen til Limfjordsbroen transitruter. På disse veje kan alle køre. Transitruten er udpeget for at sikre mulighed for gennemkørsel via Limfjordsbroen, hvis der er spærret gennem Limfjordstunnelen. Særtransporter, der ikke må køre gennem Limfjordstunnelen, kan også bruge transitruten.

I Aarhus er trafik til og fra Molslinien undtaget fra miljøzonens krav. Det gælder ruten ad Nørrebrogade og Nørreport.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper