Home » Seeberg inden udspil: Langsigtet afklaring om afgiften for alle biltyper er afgørende

Seeberg inden udspil: Langsigtet afklaring om afgiften for alle biltyper er afgørende

Usikkerhed og rutsjebane-salg har præget den grønne omstilling af bilparken i Danmark i alt for mange år, og både forbrugerne og autobranchen har brug for langsigtet afklaring om afgiftniveauet for alle biltyper.

Sådan lyder det fra Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, forud for transportkommissionens offentliggørelse af sin rapport på mandag den 7. september 2020, der skal fungere som afsæt for de politiske forhandlinger på transportområdet her i efteråret 2021.

“Lige nu er både el- og hybridbilerne virkelig ved at få fat i danskerne, der køber flere af dem end nogensinde før. Men ved årsskiftet truer en stor afgiftsstigning på 65 procent for de mest populære modeller på strøm. Hvis danskerne skal fortsætte med at vælge de grønne biler, som de har gjort over de senere måneder, er det afgørende, at de forbliver fordelagtige i pris. Der er en direkte sammenhæng mellem salg og pris”, siger Gitte Seeberg fra AutoBranchen Danmark.

Langsigtet plan

Transportkommissionen skal med Anders Eldrup i spidsen komme med bud på, hvordan en grøn omstilling af transportsektoren kan lade sig gøre, uden at statens indtægter på bilrelaterede afgifter på omkring 50 mia. kr. berøres i større omfang. Med andre ord skal den samlede pakke være provenuneutral.

Gitte Seeberg opfordrer alle politiske partier til at tage kørehandskerne på hurtigst muligt, så både forbrugere og autobranchen får svar på, hvad der skal ske efter den 31. december 2020 med den afgiftsstigning i sigtet.

“Herfra skal der lyde en stærk opfordring til politikerne om at gøre kort proces og ikke trække diskussionerne i langdrag med noget, der ikke kan lade sig gøre. Det gør forbrugerne bekymrede og sætter bilsalget i stå. På den korte bane er det allervigtigste at få en afklaring om afgiftsniveauet i 2021. Nogle af de kunder, der har bestilt en elbil, risikerer at skulle betale den med fuld afgift, hvis den først leveres efter nytår. Det skaber usikkerhed i mange forretninger lige nu”, fortæller Gitte Seeberg.

“Generelt trænger vi til at få ro og afklaring om, hvad der skal ske med afgiftssystemet for alle biltyper. Og afklaringen skal, modsat de senere år, række længere frem end blot næste år. Det er nemlig for uholdbart”, siger branchedirektøren.

Hvad er kommissionens opgave?2020-09-03T13:59:01+02:00
  • Kommissionen skal levere en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, bedst muligt kan realiseres.
  • Det er en ambitiøs målsætning, som kræver, at der ligger et grundigt forarbejde til grund for den samfundsmæssige indsats, der skal til for at fremme udrulningen af de grønne biler.
  • Ud over mulighederne for at fremme grønne biler får kommissionen også til opgave at opstille konkrete forslag til finansiering, så de indtægter, der forsvinder i takt med den grønne omstilling af personbiler, kan tilvejebringes på anden vis.
  • Statens samlede indtægter fra bilrelaterede afgifter beløb sig til cirka 50 mia. kr. i 2017 og udgør derfor en væsentlig del af statens indtægter.

Kilde: Finansministeriet

Hvad betyder kommissionens anbefalinger for statskassen?2020-09-03T14:06:33+02:00
  • En grøn omstilling af personbilparken vil samtidig have store konsekvenser for samfundsøkonomien (velstand) og statens finanser samt stille store krav til infra strukturen til energiforsyning.
  • Statens samlede indtægter fra bilrelaterede afgifter beløb sig til ca. 50 mia. kr. i 2017, hvilket svarer til ca. 2,3 pct. af BNP eller omkring 5 pct. af det samlede afgifts- og skatteprovenu.
Hvem sidder i kommissionen?2020-09-03T14:17:11+02:00
  • Kommissionen vil bestå af en ekstern formand, Anders Eldrup, og derudover fem eksterne medlemmer, Brita Bye fra Statistisk sentralbyrå, Otto Anker Nielsen fra DTU, Ninette Pilegaard fra DTU, Mogens Forgerau fra Københavns Universitet og Teis Vegge fra DTU.
  • Ud over de i alt seks eksterne medlemmer, vil kommissionen bestå af 4 afdelingschefer fra henholdsvis Finansministeriet, Skatteministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kilde: Finansministeriet 

Læs mere i vores temaunivers:

2020-09-08T14:33:41+02:0004/09/2020|Tags: , , |
Go to Top