Bilforhandlere

STAR ændrer praksis for opgørelse af G-dage

G-dage kan ikke længere betales i halve G-dage. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i januar i år ændret praksis i forhold til opgørelse af G-dage i den midlertidige arbejdsfordelingsordning. 

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning har kunnet anvendes siden den 14. september 2020. Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 26. november 2020 en trepartsaftale om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning frem til udgangen af 2021. Aftalen blev udmøntet ved lov og trådte i kraft den 15. december 2020. 

I trepartsaftalen om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning blev det aftalt, at virksomheder, der bruger den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, skulle betale et beløb på tre G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. 

STAR har tidligere vejledt om, at betaling af G-dage skulle ske efter de hidtil gældende regler, hvorefter G-dage betales i halve eller hele G-dage: 

Har medarbejderen mere end fire timers ledighed på den enkelte dag, udløser det en hel G-dag. Har medarbejderen fire timers ledighed eller færre timer, udløser det en halv G-dag. 

STAR har dog nu ændret sin vejledning således, at der i forhold til betaling af G-dage ikke længere kan sondres mellem, om medarbejderen er helt eller delvis ledig. Der er således tale om arbejdsgivernes betaling af fast bidrag til medarbejdere omfattet af en midlertidig arbejdsfordelingsordning svarende til 3 hele G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. 

Den ændrede praksis, hvorefter virksomhederne efter STARs opfattelse skal betale et beløb på 3 hele G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen, gør den midlertidige arbejdsfordelingsordning væsentligt dyrere end tilsigtet. 

Det er vigtigt at have for øje, når det skal besluttes, om I skal benytte arbejdsfordeling, og hvor mange dage medarbejderne skal gå ledig under arbejdsfordelingen. 

Kontakt gerne AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling på telefon 33 31 45 55, hvis du har brug for rådgivning om G-dage. Er du også medlem af ABAF, kan du også ringe på 33 31 45 55, tryk derefter #1.  

Kontakt

Juridisk hotline